W ramach realizacji rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy mieszkańców:

 

1) w Urzędzie Gminy Świerklany działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu. Zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy, I piętro, pok. 1.11 i działa we wtorki (13:00 – 16:00), środy (13:00 - 16:00) i czwartki (13:00 – 17:00). Wizyty są możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (32) 440 87 42 w godzinach otwarcia punktu.

W punkcie uzyskać można m.in. następującą pomoc:

- informacje o Programie i możliwościach uzyskania dofinansowania oraz rozliczania przyznanej dotacji,

- wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania i jego wysłanie do WFOŚiGW w Katowicach,

- wypełnienie wniosku o wypłatę dotacji oraz sprawdzenie kompletności załączników.

 

2) Program jest dedykowany przede wszystkim tym osobom – zamieszkującym budynki jednorodzinne bądź lokale wyodrębnione w budynkach jednorodzinnych – które chcą wymienić dotychczasowe  źródło ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy na kocioł ekologiczny, w tym m.in. pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł pelletowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy. Dodatkowo osoby, które starają się o dotację na wymianę źródła ciepła, mogą również otrzymać dotację na instalację fotowoltaiczną, modernizację instalacji c.o/c.w.u, ocieplenie budynku, stolarkę okienną i drzwiową. Osoby, które już wcześniej dokonały wymiany źródła ciepła, wciąż mogą liczyć na dotację do ocieplenia i stolarki, po spełnieniu warunków Programu. Więcej informacji o programie, wysokości możliwego dofinansowania, warunkach do spełnienia oraz formach udzielania dofinansowania można zasięgnąć u pracowników gminnego punktu konsultacyjnego lub na stronach Programu:

Strona programu:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Strona WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Strona z dokumentacją programową: https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty.html

Strona generatora wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

UWAGA! Dotacja z „Czystego Powietrza” na wymianę źródła ciepła może  być łączona z dotacją na ten sam cel uzyskaną na podstawie umowy z Gminą Świerklany.

 

3) W efekcie wdrażania Programu na terenie gminy Świerklany, osiągnięto do dnia 31.03.2024 roku następujące efekty:

- złożono 919 wniosków o dofinansowanie,

- zawarto 827 umów o dofinansowanie,

- zrealizowano 725 przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

- wypłacono  7 517 741,95 zł kwoty dotacji.

 

Wszystkie artykuły dotyczące programu "Czyste powietrze"