Spis treści
Szanowni Mieszkańcy Gminy Świerklany


Mijająca kadencja oraz zbliżające się wybory samorządowe są dobrą okazją do poczynienia podsumowań. Był to czas intensywnej, systematycznej i owocnej pracy dla dobra całej Gminy oraz wszystkich Jej mieszkańców. Moim przesłaniem była przede wszystkim służba ludziom, poprzez realizację postulatów mieszkańców oraz programu wyborczego. Głównym założeniem był równy podział środków na trzy sołectwa – co udało nam się osiągnąć. Kierując się tymi zasadami w minionych czterech latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie całej Gminy, w szczególności drogowych czy infrastrukturalnych. Zadbaliśmy również o odpowiedni, godny wizerunek Gminy, który znacząco się poprawił. Chciałbym zaznaczyć, co jest bardzo ważne, że przez okres mojej kadencji podatki zostały na stałym poziomie – nie było żadnej podwyżki podatków!
W niniejszym podsumowaniu prezentuję szczegółowy wykaz działań, jakie udało się w Gminie Świerklany zrealizować. Zakres jest jeszcze obszerniejszy, gdyż nie są uwzględnione drobne potrzeby mieszkańców, które tak jak zapowiadałem realizowaliśmy w możliwie jak najkrótszym czasie.
Chciałbym jednocześnie gorąco i serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za słowa i gesty wsparcia, których przez te minione 4 lata otrzymałem tak wiele, za ciekawe rozmowy na różne tematy istotne dla Gminy, za zgłaszane sugestie czy pomysły - szczególnie zaś za to, że w minionej kadencji spotkałem wielu życzliwych ludzi, szczerze wspierających moją misję na stanowisku Wójta.

 
 

Wójt Gminy Świerklany