Spis treści

Na drogach praca wre

Oprócz efektywnego ubiegania się o środki zewnętrzne na rozwój i poprawę infrastruktury, Gmina czyni starania, aby korzystać także z własnych zasobów kadrowych oraz sprzętu i w miarę posiadanych środków finansowych wykonywać prace na rzecz mieszkańców. Przykładem na to są działania Urzędu Gminy Świerklany oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach, które w podziale na lata przedstawiają się następująco:

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

rok 2015

 • ul. Mieszka I - remont drogi z betonitów,
 • ul. Polna (dojazd do nr 37h) - remont drogi z betonitów,
 • ul. Zamkowa i Ligonia, zaplecze sportowe - zasadzenie drzewek owocowych (wiśnie - ok. 50 szt.),
 • zakup gazonów – donic, zasadzenie kwiatów – ul. Ks. Walentego w Jankowicach oraz zaplecze sportowe LKS „Forteca” Świerklany,
 • roboty cząstkowe na drogach asfaltowych – gminnych,
 • wyrównanie terenu zielonego przy „Kłosie” w Świerklanach,
 • ul. Gogołowska - ułożenie krawężników i kostki (PSZOK),
 • ul. Spokojna - modernizacja rowu,
 • ul. Szkolna - przygotowanie terenu zielonego,
 • ul. Janika - wykonanie 2 progów zwalniających,
 • ul. Boryńska - wykonanie podłoża pod przystanek,
 • ul. Hoły - wykorytowanie i utwardzenie terenu parkingu (obok OSP),
 • ul. Boryńska - demontaż budynku przy SP,
 • ul. Hutnicza - wykonanie 2 mijanki,
 • ul. Jarzębinowa - rozbiórka budynku,
 • ul. Tęczowa i ul. Parytetyczna - przełożenie drogi z betonitów.

Oprócz tego remonty prowadzone były również przez UG Świerklany (zadania zlecone). Dzięki działaniom i zaangażowaniu władz gminy udało się wykonać następujące prace:

 • przebudowa chodnika na ul. 3 Maja - ok. 600 m (w sumie do tej pory udało się przeprowadzić prace na ok. 1600-metrowym odcinku – budowa chodnika),

  Fragment chodnika na ul. 3 Maja w Świerklanach
  Previous Next Play Pause
  1

 

  • ul. Strażacka – remont terenu obok remizy OSP (plac wraz z chodnikiem),
  • remont ul. Piotra Skargi,
  • ul. Boryńska wraz z chodnikami,
  • ul. Wodzisławska (ok. 500-metrowy odcinek wraz z chodnikiem),
  • ul. Równoległa – położenie chodnika,
  • ul. ks. Ligonia - położenie chodnika,
  • ul. Rybnicka - położenie chodnika,
  • ul. Świerklańska - położenie chodnika,
  • ul. Topolowa wraz z chodnikiem (dołączenie do ul. Nowej).

Parking przy szkole podstawowej nr 1 w Świerklanach.
Previous Next Play Pause
1

Prace przeprowadzono również na ul. Boryńskiej, gdzie nastąpił demontaż budynku przy SP nr 1. Dzięki temu zwiększyła się liczba miejsc parkingowych w tamtym rejonie.

rok 2016

 • ul. Strażacka - budowa muru oporowego i schodów,
 • ul. Jaworowa - remont drogi z betonitów,
 • ul. Hoły/ul. Nowa - wykonanie chodnika (łącznik),
 • ul. Boguszowicka - remont drogi i chodnika pod wiaduktem,
 • ul. Równoległa - modernizacja rowu obok SP Jankowice,
 • ul. Wesoła - remont i zabezpieczenie płotu (wykonanie muru oporowego),
 • ul. Ligonia - naprawa i odnowienie schodów parkingowych,
 • ul. Zamkowa - modernizacja i wyrównanie terenu zielonego,
 • ul. Liściasta - remont drogi z betonitów,
 • ul. Janika - uprzątnięcie terenu przy domie przedpogrzebowym,
 • ul. Ligonia – nasadzenie drzewek oraz krzewów,
 • ul. Boryńska (obok przystanku) – nasadzenie drzewek oraz krzewów,
 • ul. Zamkowa - nasadzenie drzewek oraz krzewów,
 • ulice: Ks. Walentego, Piotra Skargi, Krótka i Topolowa - nasadzenia drzew (lipy – 13 szt.)
 • ul. 3 Maja z ul. Wodzisławską, ul. Ks. Ligonia– utworzenie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów,
 • zakup donic na parking w Jankowicach – przy domie przedpogrzebowym oraz na ul. Ks. Ligonia w Świerklanach,
 • roboty cząstkowe wykonane na drogach gminnych,
 • ul. Równoległa - montaż ogrodzenia z siatki oraz wykonanie chodnika,
 • ulice: Nowa i Wowry - przełożenie drogi z kostki betonowej (obok sklepu motoryzacyjnego), a przy ul. Nowej dodatkowo ułożenie krawężników oraz kostki betonowej.


rok 2017

 • ul. Słoneczna – remont drogi z betonitów,
 • ul. Polna – remont drogi z betonitów,
 • ul. Plebiscytowa - remont drogi z betonitów,
 • ul. Szerocka - uporządkowanie terenu tzw. Hermanówki na cele rekreacyjne,
 • roboty cząstkowe na drogach gminnych,
 • ul. Piekarnicza - wykonanie progów zwalniających,
 • wykonanie nowego klombu przy ulicach: Kościelna i Ligonia w Świerklanach oraz przy ul. Rybnickiej w Jankowicach, wraz z nasadzeniem kwiatów,
 • zakup i nasadzenie drzewek – przy sklepie Biedronka i domie przedpogrzebowym w Jankowicach, a także przy ulicach: Równoległej, Prostej, Topolowej, Ks. Walentego, Piotra Skargi i Poprzecznej w Jankowicach,
 • zakup ławek (rozdysponowane w różnych miejscach na terenie gminy),
 • ul. Brzozowa – ułożenie krawężników,
 • ul. Poprzeczna - wykonanie boiska oraz terenu pod rekreację,
 • ul. Topolowa - ułożenie krawężników,
 • ul. Równoległa - zamontowanie barierki i słupki,
 • ul. Kościuszki - zamontowanie wodościeku,
 • ul. Rybnicka w Jankowicach - wykonanie rabatki i zasadzenie kwiatów,
 • ul. Biasowicka - ułożenie wodościeku i wykonanie odwodnienia,
 • ul. Szerocka - utwardzenie kruszywem drogi iwykonanie odwodnienia.
Oprócz wyżej wymienionych prac nastąpił remont ul. Rolniczej (nakładki asfalt), ul. Ks. Janika i Jagiełły oraz kilku innych.

rok 2018 (do 31.08.2018 r.)

 • ul. Jaworowa - remont drogi z betonitów,
 • ul. Szklarnia - wymiana podłoża z kruszywa,
 • ul. Szerocka - wymiana podłoża z kruszywa/frez;
 • ul. Nowa - wymiana podłoża z kruszywa/frez oraz uzupełnienie drogi z frezu,
 • ul. Stokrotkowa - remont drogi z betonitów,
 • ulica boczna Plebiscytowej - wykonanie remontu drogi z betonitów,
 • ul. Stokrotkowa - wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej,
 • ul. Żeglarska - remont drogi z betonitów,
 • wykonanie nowych klombów przy ul. Szerockiej i Boryńskiej w Świerklanach oraz przy remizie w Jankowicach, wraz z nasadzeniem kwiatów;
 • ul. Piotra Skargi – wycięcie drzew,
 • ul. Równoległa – wykonanie chodnika i zabezpieczenie płotu przy posesji,
 • ul. Szerocka – teren „Hermanówki” - wyrównanie ziemi, wykonanie chodnika, ułożenie kostki pod altanę,
 • ul. Nowa - przeniesienie przystanku oraz utwardzenie podłoża z kostki.
Wyremontowana ul. Żeglarska.
Upiększone kwiatami ulice cieszą oko                                mieszkańców.
Previous Next Play Pause
1 2