Spis treści

W rejonie skrzyżowania ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2474 m.kw. i kubaturze 9020 m.sześc., składający się z pomieszczeń technicznych i archiwów utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi. Z założenia jest to budynek użyteczności publicznej, który skupiać będzie kilka różnych instytucji, wraz z Urzędem Gminy Świerklany. Inwestycja polegająca na budowie nowej siedziby dla UG została zakończona, podobnie jak prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, łącznie z budową dwóch parkingów łącznie na 72 miejsca postojowe (w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – od strony ul. Kościelnej oraz przy ul. Kościuszki, gdzie umiejscowione zostało główne wejście do budynku. Wyprowadzka gminnego magistratu z Jankowic do nowego budynku w Świerklanach planowo ma nastąpić jeszcze w 2018 r. Koszt wykonania inwestycji w całości finansowany jest z gminnego budżetu.

 

Nowoczesny budynek gminnego magistratu

Budowa nowego urzędu gminy Świerklany
Budowa nowego urzędu gminy Świerklany
Nowoczesny budynek gminnego magistratu
Nowoczesny budynek gminnego magistratu
Nowoczesny budynek gminnego magistratu
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Przedszkole marzeń

Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowane zostały w ostatnich latach, była niewątpliwie budowa przedszkola w sołectwie Świerklany Dolne. Czterooddziałowa placówka dla około setki dzieci, z przestronnymi salami zajęciowymi oraz kuchnią i stołówką powstała przy kompleksie oświatowym w sołectwie Świerklany Dolne. O tym, w jak trudnych warunkach uczyli się i bawili wychowankowie placówki przy ul. 3 Maja wiadomo było od dawna. Przedszkolu brakowało przestronności, nie było też ono funkcjonalne, głównie dlatego, że powstało częściowo w byłym mieszkaniu nauczycielskim. Projekt nowego przedszkola przygotowała dla Gminy Pracownia Projektowa „Domino”, a przetarg na wykonanie prac wygrała firma F-BUD z Wodzisławia Śląskiego. Szczegółowe dane na temat powstałej inwestycji: powierzchnia zabudowy - 589,92 m.kw.; kubatura - 5970 m.sześc., powierzchnia całkowita - 1687,52 m.kw. Koszt całości prac polegających na budowie obiektu i jego wyposażeniu wyniósł 5 475 549,44 zł. W budynku przy ul. 3 Maja powstały pomieszczenia użytkowe w postaci sal do prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzona została kuchnia i stołówka, gdzie serwowane są posiłki dla uczniów i nauczycieli z sąsiedniej szkoły podstawowej. W kuchni tej są również przygotowywane posiłki dla dzieci z przedszkola, dowożone do sal windą towarową. Ponadto utworzone zostały szatnie, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz toalety. Budynek jest podpiwniczony, posiada parter i piętro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie unijne do budowy i wyposażenia obiektu, jak również do prowadzenia zajęć z przedszkolakami i szkoleń dla kadry nauczycielskiej. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w części sprawozdania poświęconej zadaniom zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

 

Przedszkole numer 2
Wnętrza przedszkole numer 2
Wnętrza przedszkole numer 2
Wnętrza przedszkole numer 2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Remonty gminnych obiektów

Trudno zliczyć wszystkie prace, jakie w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzone zostały w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy. Tylko w 2018 r. nastąpiła wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach oraz w obu budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, gdzie mieszczą się remizy strażackie (środki gminne). Budynek GOKiR-u w Jankowicach został ponadto wyremontowany ze szkód górniczych - m.in. zlikwidowano pęknięcia w murach, wyregulowano stolarkę okienną i drzwiową oraz pomalowano ściany wewnątrz budynku, zaś na zewnątrz naprawiono i pomalowano elewację, wyregulowano windę i na nowo ułożono nawierzchnię wokół budynku. Okres wakacyjny co roku Gmina wykorzystuje na przeprowadzenie prac renowacyjnych w placówkach oświatowych. W roku bieżącym był to budynek SP nr 2 w Świerklanach - zadanie obejmowało remont elewacji sali gimnastycznej i remont dachu, a także wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w segmencie, gdzie znajdują się szatnie i sanitariaty oraz wymianę płytek i kabin natryskowych, które były już w bardzo złym stanie. Prace naprawczo-remontowe Gmina prowadzi nieustannie, w miarę posiadanych środków, mając na względzie fakt, aby udostępniane budynki wraz z otoczeniem i sprzętem jak najdłużej służyły mieszkańcom.

Kabiny prysznicowe w szkole podstawowej nr 2 po renowacji
Sala gimnastyczna w szkole podstawowej nr 2 po renowacji
Previous Next Play Pause
1 2

Wcześniej nastąpił remont stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach, polegający na przebudowie kuchni przedszkola oraz świetlicy - jadalni w szkole. Celem było dostosowanie pomieszczeń do zwiększonej liczby uczniów i co za tym idzie – większej liczby wydawanych posiłków. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r., w całości sfinansowane ze środków budżetu gminy. Władze gminy pomyślały również o bezpieczeństwie wychowanków Przedszkola nr 2 w Świerklanach, przygotowując dla nich teren do zabawy i bezpiecznego wypoczynku.

Prace w domach przedpogrzebowych

Warto wspomnieć o remontach, jakie w czasie ostatnich kilku lat przeprowadzone zostały w dwóch istniejących na naszym terenie domach przedpogrzebowych. W budynku w Świerklanach wykonano nowe tynki oraz naprawiono i pomalowano elewację, naprawiono oświetlenie oraz wymieniono źródła światła na ledowe w latarniach wokół obiektu, zamontowano też poręcz przy schodach zewnętrznych, a ostatnio naprawiono uszkodzone kominy na dachu i pomalowano pomieszczenia wewnętrzne.

Z kolei Dom Przedpogrzebowy w Jankowicach, to m.in. remont elewacji budynku, naprawa uszkodzonego dachu oraz pęknięć na ścianach wewnątrz obiektu. W roku 2018 nastąpiła ponadto konserwacja drewnianej konstrukcji dzwonnicy.

Dom przedpogrzebowy w Jankowicach
Dom przedpogrzebowy w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2