Spis treści

Doświetlanie ulic

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu zwiększenia komfortu jazdy kierowców, na terenie Świerklan i Jankowic sukcesywnie montowane są lampy uliczne. Gmina inwestuje przy tym nie tylko w oświetlenie tradycyjne, ale też solarne, starając się o refundację kosztów z tym związanych.
Jedno z ostatnich zadań polegało na dostawie i montażu 20 ulicznych lamp solarnych przy następujących ulicach: Poprzecznej (teren parku rekreacyjnego), Równoległej (rejon skrzyżowania z ul. Świerklańską), Słonecznej, bocznej Plebiscytowej i bocznej Rybnickiej. Zgodnie z umową lampy powinny zostać oddane do użytku na początku października br. Także i tu Gmina czyni starania, aby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Wcześniej lampy solarne stanęły m.in. przy ul. Jaworowej i Równoległej w Jankowicach. W roku 2018 wybudowano również 19 lamp oświetlenia ulicznego tradycyjnego w rejonie ulic: Biasowickiej i Lompy w Jankowicach oraz Rycerskiej, Słonecznej, Rolniczej i Basztowej w Świerklanach. Z kolei, w poprzednich latach lampy pojawiły się m.in. na ulicy Jesiennej, Łokietka, Wrzosowej, Tulipanowej, Jaworowej, Brzozowej, Ogrodniczej, Stokrotkowej czy Stawowej.
W podziale na lata sprawa montażu lamp wygląda następująco: w 2014 r. – 11 lamp tradycyjnych i 5 solarnych, 2015 r. – 15 lamp tradycyjnych, 2016 r. – 24 lampy tradycyjne i 36 solarnych, 2017 r. – 41 tradycyjnych, 2018 r. – 19 tradycyjnych, a kolejne solarne w ilości 20 szt. są w trakcie instalowania (m.in. na ul. Słonecznej, Równoległej i Poprzecznej). W sumie, od roku 2014 do tej pory zamontowano 110 lamp tradycyjnych za kwotę 467.481,16 zł oraz 61 lamp solarnych, których koszt wynosi 442.296,70 zł.

 

Oświetlenie drogowe LED nad ośnieżoną drogą
Oświetlenie drogowe LED
Previous Next Play Pause
1 2Dbamy o czystość

Oprócz prowadzonej w gminie selektywnej zbiórki odpadów warto wspomnieć o tym, że systematycznie zwiększa się liczba ogólnodostępnych koszy na śmieci, instalowanych zarówno w Jankowicach, jak i w Świerklanach. Do tej pory zakupionych i zamontowanych zostało około 300 sztuk koszy. Zwykle następowało to w ramach prowadzonych remontów dróg czy przy okazji wymiany przystanków, o czym mowa w dalszej części podsumowania. Cieszy fakt, że z roku na rok poprawia się estetyka naszej gminy, na co wpływ ma systematyczne jej sprzątanie i uporządkowywanie terenu – na początku kadencji obecnych władz gminy, siłami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wywiezionych zostało ok. 160 przyczep odpadów i nieczystości zalegających w gminnych rowach.

 

Przystanek autobusowy
Śmietnik
Nowy przystanek autobusowy Świerklany Kółko Rolnicze

Instalowaniu nowoczesnych wiat przystankowych towarzyszy wymiana koszy na śmieci.

Ważna sprawa – komunikacja autobusowa

Na wniosek władz Gminy Świerklany, które chciały ułatwień dla mieszkańców i zwiększenia komfortu jazdy, Zarząd Transportu Drogowego w Rybniku wprowadził zmiany w obsłudze linii autobusowych biegnących przez nasz teren. Zmiany te polegały na uruchomieniu kursów linii nr 33 w soboty i niedziele oraz wydłużeniu części kursów linii nr 26 w soboty i w niedziele do Świerklan (obsługiwane jako linia 33). Wcześniej, w naszej gminie ruszyła bezpłatna linia autobusowa nr 05, która zastąpiła dotychczasową odpłatną linię 301 i która stanowiła przedłużenie linii „S”. Autobus o numerze 05 zapewnia mieszkańcom bezpłatne połączenie na trasie Świerklany-Boguszowice-Żory.

Darmowy przejazd autobusami linii 05 nie jest uwarunkowany posiadaniem legitymacji czy też innego dokumentu wystawianego przez jakikolwiek urząd – pasażerowie podróżują za darmo! Do tego dochodzą „nasze” dwie linie: J1 i S1, które są za złotówkę, a koszt miesięcznego biletu, to 15 zł.
W gminie wprowadzono wewnętrzną komunikację, w celu połączenia Świerklan z Jankowicami – skomunikowane zostały obie miejscowości, przy jednoczesnym dopasowaniu godzin odjazdów autobusów do potrzeb uczniów z terenu naszej gminy.
Przy okazji tematu związanego z transportem warto dodać, że w gminie podejmowane są działania mające na celu poprawę jej wizerunku. Chodzi nie tylko o upiększanie gminnych skwerów kwiatami i roślinnością, ale też o odnowienie znajdujących się na terenie obu miejscowości przystanków. W większości przypadków powstały zupełnie nowe konstrukcje, przedstawiające widoki i obiekty gminne. Nowe przystanki pojawiły się m.in. na ul. Szerockiej, Boryńskiej, Księdza Ligonia i 3 Maja w Świerklanach oraz na Kościelnej, Nowej, Rybnickiej, Wowry i Boguszowickiej w Jankowicach. Zakupione ze środków gminnego budżetu, cieszą oko pasażerów i przechodniów.

Autobus
Nowa wiata przystankowa
Previous Next Play Pause
1 2

Zapewnienie dogodnych rozwiązań transportowych oraz komfortu jazdy pasażerom jest jednym z priorytetowych zadań władz gminy.