Spis treści

Inne przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu Gminy Świerklany w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Zawody sportowo-obronne współorganizowane przez Stowarzyszenie TF 13 Scorpion.
Rozgrywki skata, na które zaprasza Sekcja Skata Sportowego LKS „Forteca” Świerklany.
Uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji „JAN”.
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Pomagamy strażakom

Mówiąc o III sektorze nie sposób pominąć tematu współpracy Gminy Świerklany z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Polega ona nie tylko na doposażaniu OSP w sprzęt pozyskany ze środków zewnętrznych, o czym była mowa, ale także zakupiony w ramach gminnego budżetu. Tak było pod koniec 2015 roku, kiedy to OSP Jankowice wzbogaciła się o nowy pojazd marki Renault Master, a kilka miesięcy później do jednostki trafił sprzęt do ratownictwa drogowego – pompa hydrauliczna. To oczywiście nie wszystko – przekazywane z gminnego budżetu dotacje posłużyły między innymi na doposażenie jankowicką i świerklańską OSP w mundury strażackie oraz inny sprzęt wykorzystywany przez strażaków-ochotników podczas akcji – przyczepę transportową, drabinę, węże strażackie, piłę do cięcia betonu czy latarki.
Oprócz tego Gmina pokrywa koszty udziału strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, płaci za paliwo, jak również zatrudnia kierowców-mechaników, którzy dbają o użyczone strażom pojazdy i sprzęt gaśniczy, utrzymując je w gotowości bojowej. Nie można przy tym zapomnieć o aktywnym udziale naszych strażaków w życiu społecznym mieszkańców - zabezpieczanie imprez środowiskowych, prowadzenie pogadanek i konkursów dla dzieci, reprezentowanie nas podczas zawodów, itd. Jak widać, współpraca ta przynosi obopólne korzyści.

 

Strażacy na nowym wozem strażackim na tle OSP w Jankowicach
Renault Master- wóz strażacki
Previous Next Play Pause
1 2

Przedstawiciele OSP Jankowice wraz z nowym nabytkiem – samochodem Renault Master.

 

Turnieje o Puchar Wójta Gminy Świerklany

Ponad tysiąc osób z terenu gminy i okolic wzięło do tej pory udział w turniejach sportowych odbywających się pod honorowym patronatem władz gminy. Rozgrywki organizowane są cyklicznie (co 1-2 miesiące), przy wykorzystaniu gminnych obiektów – szkolnych sal gimnastycznych, boisk LKS „Fortecy” Świerklany czy sali GOKiR-u.
I tak, w ciągu ostatnich kilku lat odbyło się kilka edycji turniejów: piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki, a także zawodów kolarskich, biegów przełajowych czy rozgrywek szachowych. Każdorazowo uczestnicy zawodów mają zagwarantowany poczęstunek, ubezpieczenie i pomoc medyczną, zaś zwycięzcy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Do tej pory odbyło się ponad 20 imprez sportowych o puchar Wójta Gminy Świerklany. Jak widać, w naszej gminie przywiązuje się dużą wagę do rozwoju aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz starszych mieszkańców - stworzenia im możliwości udziału w różnych dyscyplinach sportowych, zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przy okazji turniejów o Puchar Wójta Gminy Świerklany warto wspomnieć o tym, że kilka lat temu władze gminy zapoczątkowały miłą tradycję nagradzania młodych sportowców i gratulowania im osiąganych sukcesów. Wizytom, które mają miejsce w domach rodzinnych uczniów, bądź w Urzędzie Gminy Świerklany towarzyszą upominki i pamiątkowe zdjęcie.

 

Rozgrywki sportowe pod patronatem władz gminy

Organizowane co roku rozgrywki      szachowe.
Najmłodsi laureaci wyścigu                           rowerowego
Turniej tenisa stołowego.
Nagrodzone zdolne zawodniczki.
Nagrodzone zdolne zawodniczki.
Piłka nożna dla gimnazjalistów
Nordic walking - maj 2016 r.
Wyścig rowerowy MTB w 2018 r.
Młodzi zdolni sportowcy z wizytą w Urzędzie Gminy.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Świerklany

Tradycją w naszej gminie stało się organizowanie turniejów strażackich, które mają za zadanie wyłonić najlepszą drużynę OSP w powiecie. Co roku w maju odwiedzają nas drużyny z miejscowości powiatu rybnickiego, a ostatnio także z zaprzyjaźnionej czeskiej jednostki Vetrkovice, które walczą o puchar wójta gminy, wykazując się sprawnością i tężyzną fizyczną. Przeciąganie liny, strącanie słupków na czas czy bieg przez przeszkody – to tylko niektóre z konkurencji. Tak się składa, że od wielu już lat puchar pozostaje w naszej gminie, zdobywany przez OSP Świerklany czy OSP Jankowice.

Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Świerklany
Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Świerklany
Previous Next Play Pause
1 2
 

Współpraca z gminnymi OSP i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, to także przeprowadzanie corocznych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Previous Next Play Pause
1

Odbywające się co roku eliminacje do turnieju wiedzy pożarniczej mają za zadanie wyłonić naszych młodzieżowych reprezentantów na szczebel powiatowy.

Mieszkańcy – jesteście dla nas ważni!

Wiele się dzieje w naszej gminie w sferze społecznej. Świadczą o tym obchodzone wspólnie jubileusze działających na jej terenie organizacji (kół gospodyń wiejskich, pszczelarzy i wielu innych), jubileusz Złotych Godów par małżeńskich, jak również odbywające się cyklicznie zawody sportowo-pożarnicze, konkursy z udziałem dzieci w szkołach, wspólne kolędowanie, odwiedzanie przez władze gminy starszych mieszkańców, itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane z inicjatywy wójta gminy Tomasza Pieczki, jarmarki świąteczne – bożonarodzeniowy i wielkanocny, przygotowywane przy współpracy z GOKiR-em i lokalnymi kołami gospodyń wiejskich. To również organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wspólnie z Urzędem Gminy Świerklany, cyklicznie imprezy kulturalne – festyny, wernisaże, zawody sportowe czy dożynki. O wszystkich wydarzeniach z udziałem mieszkańców można przeczytać w gminnej gazecie Kurier Gminy Świerklany i na stronie internetowej www.swierklany.pl, jak również zobaczyć na antenie Telewizji TVT.

 

Lokalne uroczystości – jubileusze, wydarzenia rocznicowe, obchody
Wójt Gminy przekazujący mieszkance gratulacje z okazji rocznicy
Trzech salutujących strażaków w galowych mundurach
Dożynki powiatowe
Wójt i jubilaci podczas złotych godów
Jarmark Wielkanocny
Goście podczas wernisażu w Galerii
Goście podczas wernisażu w Galerii
Rozgrywki piłki nożnej
Pokaz szturmu jednostek policyjnych
Grupa dzieci podczas uroczystości szkolnych
Władze gminy wraz z mieszkańcami oraz księdzem oddają hołd
Nastolatki w strojach ludowych
Dzieci w ludowych strojach podczas dnia edukacji narodowej
Strażacy w galowych mundurach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14