Spis treści

Nowa siedziba Urzędu Gminy Świerklany i jednostek

W rejonie skrzyżowania ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał nowoczesny, przeszklony budynek. Obiekt ma powierzchnię użytkową wynoszącą 2474 m.kw. i kubaturę - 9020 m.sześc. Składa się z pomieszczeń technicznych i archiwów utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi.

Przy ul. Kościelnej 85 w Świerklanach siedzibę znalazł Urząd Gminy Świerklany, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Obsługi Placówek Oświatowych oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Mieści się tu również siedziba Śląskiego Związku Piłki Nożnej - Podokręgu Rybnik. Całości dopełniają dwa parkingi na 72 miejsca postojowe, w tym 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Nowa siedziba UG Świerklany jest atrakcyjną wizytówką gminy.

Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościuszki
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Teren na którym obecnie stoi budynek UG Świerklany
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Teren na którym obecnie stoi budynek UG Świerklany
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Sala ślubów nowego urzędu gminy
Teren na którym obecnie stoi budynek UG Świerklany
Budowa budynku nowego urzędu gminy
Budowa budynku nowego urzędu gminy
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach

Realizacja inwestycji była konieczna ze względu na liczbę wychowanków oraz ciasnotę panującą w dotychczasowych pomieszczeniach jankowickiego przedszkola.

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej placówki przedszkolnej o kolejne 4 oddziały przedszkolne. Do istniejącego przedszkola dołączono budynek dwukondygnacyjny, gdzie w części przyziemia usytuowano pomieszczenia techniczne i magazynowe, natomiast na poziomie wysokiego parteru zlokalizowano sale zajęć, pomieszczenia administracyjne oraz punkt rozdziału posiłków.

Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Budowa żłobka

W 2022 roku rozpoczęła się budowa 4-oddziałowego żłobka w sołectwie Jankowice. Inwestycja umiejscowiona została w rejonie ul. Równoległej, w sąsiedztwie kompleksu oświatowego. Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dotację w ramach I edycji programu rządowego Polski Ład. Wynosiła ona 5 100 000,00 zł, a koszt realizacji umowy z wykonawcą – 7 906 073,44 zł (kwota po przetargu). Łączne nakłady finansowe, to 8 170 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w I połowie 2023 r. 

Zadanie polegające na utworzeniu żłobka zostało zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Świerklany na lata 2015-2023. 

 

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Gmina realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków znajdującej się w Świerklanach przy ul. Pogodnej. Modernizacja oczyszczalni ma na celu usprawnienie jej pracy oraz zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków. Wybudowana zostanie również farma fotowoltaiczna, w celu znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej istniejącej oczyszczalni ścieków.

Wartość zadania: 10 430 600,82 zł, z czego dofinansowania jest 5 000 000,00 zł, które Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.  

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Okręgowy Urząd Górniczy pod nowym adresem

Dzięki nawiązanej przez władze gminy współpracy z Okręgowym Urzędem Górniczym, właśnie ta instytucja otwarła swoje podwoje w Jankowicach. Rybnicki oddział OUG działa pod nowym adresem od miesiąca września 2022 r. Udostępnienie dawnej siedziby gminnego magistratu Okręgowemu Urzędowi Górniczemu nastąpiło po tym, jak budynek przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach przeszedł gruntowny remont i został dostosowany do potrzeb OUG.

Tym samym jest to już druga instytucja, która przeniosła się do naszej gminy - w budynku użyteczności publicznej w Świerklanach przy ul. Kościelnej 85 swoją siedzibę ma Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Rybnik.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

Posterunek Policji w Świerklanach

Przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach stworzona została nowa siedziba dla służb mundurowych. Pod tym adresem funkcjonował w przeszłości komisariat (do 1998 r.), który następnie ustąpił miejsca Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Systematycznie zgłaszane zapotrzebowanie mieszkańców gminy i okolic na działania przyczyniające się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz działania rządowe zmierzające do przywrócenia posterunków policji w mniejszych gminach, doprowadziły do tego, że na początku 2020 roku posterunek ten wrócił do naszej gminy.

Dzięki środkom z budżetu gminy, pomieszczenia budynku przy ul. Strażackiej 1 przeszły gruntowny remont i wyposażone został w nowoczesny sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny, spełniające standardy programu modernizacji Policji w naszym kraju.

 

Posterunek Policji w Świerklanach
Posterunek Policji w Świerklanach
Posterunek Policji w Świerklanach
symboliczny klucz do posterunku Policji w Świerklanach
Posterunek Policji w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Utworzenie Klubu SENIOR+

Z myślą o osobach nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 60. rok życia, utworzone zostało w budynku GOKiR-u w Jankowicach specjalne miejsce, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i miło spędzić czas. Gmina Świerklany pozyskała na ten cel dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020.

W Klubie Seniora powstała sala spotkań, wyposażona w stoły i krzesła, a także aneks kuchenny wraz ze sprzętem AGD i naczyniami do przygotowania posiłków. Ponadto dostępne jest dla seniorów miejsce ze sprzętem sportowym, jak również kącik telewizyjny, na który składa się sprzęt RTV, kanapy oraz stolik.  

wyposażenie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
tort na otwarcie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
wnętrza Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
uroczyste przecięcie wstęgi przez członka klubu seniora wraz z wójtem gminy
Logo klubu seniora +
wyposażenie Klubu SENIOR+
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Budowa oświetlenia ulicznego

W gminie zainstalowanych zostało blisko 1500 punktów oświetleniowych – ledowych. Tym samym wymienione zostały wszystkie punkty świetlne na terenie gminy. Koszt modernizacji oświetlenia wyniósł ponad 2 500 000,00 zł.

Wykonano również dwie inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego i Inicjatywy Sołeckiej:

  • montaż oświetlenia led na bocznej ulicy Plebiscytowej w sołectwie Świerklany Górne, gdzie zamontowano 3 oprawy oświetleniowe led na istniejących słupach (koszt 13 448,82 zł brutto);
  • budowę oświetlenia ulicznego (4 nowe latarnie) na ul. Ks. Ligonia w sołectwie Świerklany Dolne, wzdłuż ulicy biegnącej przez parking kościelny.

Koszt całości wyniósł tu 48 037,65 zł, w tym: projekt - 3 690,00 zł, budowa oświetlenia - 43 794,15 zł, wykonanie tablicy informacyjnej - 553,50 zł.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4
 
 
W 2023 r. na terenie Jankowickiego OSiR-u powstał nowoczesny kort tenisowy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jankowicach wzbogacił się o kort tenisowy z prawdziwego zdarzenia. Już niedługo mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z kolejnej sportowej atrakcji.

Umowa na wykonanie kortu na terenie OSiR-u przy ul. Kościelnej 19 podpisana została pod koniec marca br. Prace wykonała firma zewnętrzna; ruszyły one 26 kwietnia, a zakończyły się na początku maja. Polegały m.in. na wywozie istniejącej nawierzchni i położeniu podbudowy pod sztuczną trawę o wymiarach 840 m2, zamontowaniu nawierzchni tenisowej ze sztucznej trawy o wysokości ok. 16 mm (trawa certyfikowana przez międzynarodową federację tenisową) i zasypaniu trawy piaskiem kwarcowym, a także na zainstalowaniu sprzętu kortowego, czyli siatki do tenisa oraz słupków aluminiowych wraz z tulejami. W chwili obecnej trwają prace porządkowe, które wykonywane są siłami pracowników Referatu Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych Urzędu Gminy Świerklany.

Warto wspomnieć o tym, że na terenie całej gminy działa kilka siłowni pod chmurką, jak również do dyspozycji mieszkańców są parki rekreacyjne, jak ten przy ul. Stokrotkowej czy Park Hermanówka w Świerklanach. 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5