Spis treści

Nowa siedziba Urzędu Gminy Świerklany i jednostek

W rejonie skrzyżowania ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał nowoczesny, przeszklony budynek. Obiekt ma powierzchnię użytkową wynoszącą 2474 m.kw. i kubaturę - 9020 m.sześc. Składa się z pomieszczeń technicznych i archiwów utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi.

Przy ul. Kościelnej 85 w Świerklanach siedzibę znalazł Urząd Gminy Świerklany, a także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Obsługi Placówek Oświatowych oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Mieści się tu również siedziba Śląskiego Związku Piłki Nożnej - Podokręgu Rybnik. Całości dopełniają dwa parkingi na 72 miejsca postojowe, w tym 4 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Nowa siedziba UG Świerklany jest atrakcyjną wizytówką gminy.

Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościuszki
Budowa budynku nowego urzędu gminy
Budowa budynku nowego urzędu gminy
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Teren na którym obecnie stoi budynek UG Świerklany
Sala ślubów nowego urzędu gminy
Teren na którym obecnie stoi budynek UG Świerklany
Teren na którym obecnie stoi budynek UG Świerklany
Nowy budynek urzędu gminy od strony ulicy kościelnej
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach

Realizacja inwestycji była konieczna ze względu na liczbę wychowanków oraz ciasnotę panującą w dotychczasowych pomieszczeniach jankowickiego przedszkola.

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej placówki przedszkolnej o kolejne 4 oddziały przedszkolne. Do istniejącego przedszkola dołączono budynek dwukondygnacyjny, gdzie w części przyziemia usytuowano pomieszczenia techniczne i magazynowe, natomiast na poziomie wysokiego parteru zlokalizowano sale zajęć, pomieszczenia administracyjne oraz punkt rozdziału posiłków.

Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Rozbudowa Przedszkola w Jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Budowa żłobka

W 2022 roku rozpoczęła się budowa 4-oddziałowego żłobka w sołectwie Jankowice. Inwestycja umiejscowiona została w rejonie ul. Równoległej, w sąsiedztwie kompleksu oświatowego. Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dotację w ramach I edycji programu rządowego Polski Ład. Wynosiła ona 5 100 000,00 zł, a koszt realizacji umowy z wykonawcą – 7 906 073,44 zł (kwota po przetargu). Łączne nakłady finansowe, to 8 170 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w I połowie 2023 r. 

Zadanie polegające na utworzeniu żłobka zostało zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Świerklany na lata 2015-2023. 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Gmina realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków znajdującej się w Świerklanach przy ul. Pogodnej. Modernizacja oczyszczalni ma na celu usprawnienie jej pracy oraz zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków. Wybudowana zostanie również farma fotowoltaiczna, w celu znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej istniejącej oczyszczalni ścieków.

Wartość zadania: 10 430 600,82 zł, z czego dofinansowania jest 5 000 000,00 zł, które Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.  

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Okręgowy Urząd Górniczy pod nowym adresem

Dzięki nawiązanej przez władze gminy współpracy z Okręgowym Urzędem Górniczym, właśnie ta instytucja otwarła swoje podwoje w Jankowicach. Rybnicki oddział OUG działa pod nowym adresem od miesiąca września 2022 r. Udostępnienie dawnej siedziby gminnego magistratu Okręgowemu Urzędowi Górniczemu nastąpiło po tym, jak budynek przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach przeszedł gruntowny remont i został dostosowany do potrzeb OUG.

Tym samym jest to już druga instytucja, która przeniosła się do naszej gminy - w budynku użyteczności publicznej w Świerklanach przy ul. Kościelnej 85 swoją siedzibę ma Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Rybnik.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

Posterunek Policji w Świerklanach

Przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach stworzona została nowa siedziba dla służb mundurowych. Pod tym adresem funkcjonował w przeszłości komisariat (do 1998 r.), który następnie ustąpił miejsca Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Systematycznie zgłaszane zapotrzebowanie mieszkańców gminy i okolic na działania przyczyniające się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz działania rządowe zmierzające do przywrócenia posterunków policji w mniejszych gminach, doprowadziły do tego, że na początku 2020 roku posterunek ten wrócił do naszej gminy.

Dzięki środkom z budżetu gminy, pomieszczenia budynku przy ul. Strażackiej 1 przeszły gruntowny remont i wyposażone został w nowoczesny sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny, spełniające standardy programu modernizacji Policji w naszym kraju.

 

symboliczny klucz do posterunku Policji w Świerklanach
Posterunek Policji w Świerklanach
Posterunek Policji w Świerklanach
Posterunek Policji w Świerklanach
Posterunek Policji w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Utworzenie Klubu SENIOR+

Z myślą o osobach nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 60. rok życia, utworzone zostało w budynku GOKiR-u w Jankowicach specjalne miejsce, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i miło spędzić czas. Gmina Świerklany pozyskała na ten cel dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020.

W Klubie Seniora powstała sala spotkań, wyposażona w stoły i krzesła, a także aneks kuchenny wraz ze sprzętem AGD i naczyniami do przygotowania posiłków. Ponadto dostępne jest dla seniorów miejsce ze sprzętem sportowym, jak również kącik telewizyjny, na który składa się sprzęt RTV, kanapy oraz stolik.  

wyposażenie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
wyposażenie Klubu SENIOR+
Logo klubu seniora +
wnętrza Klubu SENIOR+
tort na otwarcie Klubu SENIOR+
uroczyste przecięcie wstęgi przez członka klubu seniora wraz z wójtem gminy
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Budowa oświetlenia ulicznego

W gminie zainstalowanych zostało blisko 1500 punktów oświetleniowych – ledowych. Tym samym wymienione zostały wszystkie punkty świetlne na terenie gminy. Koszt modernizacji oświetlenia wyniósł ponad 2 500 000,00 zł.

Wykonano również dwie inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego i Inicjatywy Sołeckiej:

  • montaż oświetlenia led na bocznej ulicy Plebiscytowej w sołectwie Świerklany Górne, gdzie zamontowano 3 oprawy oświetleniowe led na istniejących słupach (koszt 13 448,82 zł brutto);
  • budowę oświetlenia ulicznego (4 nowe latarnie) na ul. Ks. Ligonia w sołectwie Świerklany Dolne, wzdłuż ulicy biegnącej przez parking kościelny.

Koszt całości wyniósł tu 48 037,65 zł, w tym: projekt - 3 690,00 zł, budowa oświetlenia - 43 794,15 zł, wykonanie tablicy informacyjnej - 553,50 zł.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4
 
 
W 2023 r. na terenie Jankowickiego OSiR-u powstał nowoczesny kort tenisowy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jankowicach wzbogacił się o kort tenisowy z prawdziwego zdarzenia. Już niedługo mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z kolejnej sportowej atrakcji.

Umowa na wykonanie kortu na terenie OSiR-u przy ul. Kościelnej 19 podpisana została pod koniec marca br. Prace wykonała firma zewnętrzna; ruszyły one 26 kwietnia, a zakończyły się na początku maja. Polegały m.in. na wywozie istniejącej nawierzchni i położeniu podbudowy pod sztuczną trawę o wymiarach 840 m2, zamontowaniu nawierzchni tenisowej ze sztucznej trawy o wysokości ok. 16 mm (trawa certyfikowana przez międzynarodową federację tenisową) i zasypaniu trawy piaskiem kwarcowym, a także na zainstalowaniu sprzętu kortowego, czyli siatki do tenisa oraz słupków aluminiowych wraz z tulejami. W chwili obecnej trwają prace porządkowe, które wykonywane są siłami pracowników Referatu Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych Urzędu Gminy Świerklany.

Warto wspomnieć o tym, że na terenie całej gminy działa kilka siłowni pod chmurką, jak również do dyspozycji mieszkańców są parki rekreacyjne, jak ten przy ul. Stokrotkowej czy Park Hermanówka w Świerklanach. 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Trudno wymienić wszystkie remonty, jakie w ostatnich latach przeprowadzone zostały na drogach na naszym terenie. Przy naprawie dróg władze gminy Świerklany starają się działać dwutorowo – korzystać z własnych zasobów finansowych i osobowych oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na większe inwestycje drogowe. Natomiast, w przypadku dróg o wyższej randze, jak droga wojewódzka 929, skutecznie lobbują za poprawą ich stanu technicznego. Poniżej opis kilku najważniejszych inwestycji drogowych.

 

Remont drogi gminnej - ul. Strażackiej

Zrealizowane w miejscowości Świerklany, zadanie uzyskało dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotyczyło remontu odcinka ulicy Strażackiej o długości blisko 1 kilometra. Dzięki przeprowadzonym pracom znacznie polepszyły się warunki korzystania z drogi przez uczestników ruchu – mieszkańców oraz osób przyjezdnych.

remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach

Przedmiotem inwestycji była przebudowa jednej z najbardziej uczęszczanych dróg w gminie - ulicy Równoległej w Jankowicach. Prace objęły odcinek o długości ponad 850 metrów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice, w ramach zabezpieczenia ww. drogi przed szkodami górniczymi.

Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Polegało ono na przebudowie ul. Ks. Janika w Świerklanach na długości 725 metrów, wraz ze skrzyżowaniem. Wyeksploatowana do tej pory droga stała się wizytówką gminy, a co najważniejsze – jej remont pozwolił na zwiększenie komfortu jazdy i przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa w tamtym rejonie.

Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Ulica Wiejska w Świerklanach jak nowa

Jest to kolejna inwestycja drogowa zrealizowana dzięki pozyskanej przez Gminę Świerklany, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Wiejska wchodzi w skład układu komunikacyjnego dróg gminnych na naszym terenie, jako droga umożliwiająca szybszy dojazd mieszkańców gminy przede wszystkim do drogi wojewódzkiej nr 932 i drogi powiatowej nr 5612S. Jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na tym obszarze, który stanowi  najkrótsze połączenie z większymi miejscowościami m.in. Rybnik, Żory, obwodnicą i zjazdem na autostradę A1.

Przed remontem ulica była popękana i nierówna na całej swej długości, a istniejące w niej studzienki ściekowe – zamulone i zniszczone. Po remoncie wszystko to zostało naprawione, a sama droga uległa poszerzeniu i po jej obu stronach pojawiły się krawężniki. Prowadzone na 458 metrach bieżących prace zakończyły się w listopadzie 2019 r.

Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Tablica informacyjna odnośnie dofinansowania remont ulicy Wiejskiej w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoliła na poprawę stanu kolejnej drogi na terenie Gminy Świerklany. Chodzi o znajdującą się w Jankowicach ul. Boguszowicką, która została przebudowana i wyremontowana. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Świerklańskiej (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ul. Akacjową.

Przebudowa ul. Boguszowickiej była konieczna ze względu na bardzo zły stan drogi. Dzięki podjętym działaniom, zarówno kierowcy, jak i rowerzyści oraz piesi mogą czuć się bezpieczniej.

Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Remont kluczowej drogi – DW 929

Zakończono prace na drodze wojewódzkiej nr 929, łączącej Gminę Świerklany z Miastem Rybnik. Była to to ogromna ze względu na swój koszt i zasięg inwestycja, o którą władze naszej gminy zabiegały od dłuższego czasu.

Projekt nosi nazwę: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”, a koszt jego realizacji wyniósł ponad 56,5 mln zł. Rolę inwestora pełnił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą była EUROVIA Polska. Prace trwały do listopada 2021 r. Polegały one na gruntownej przebudowie głównej drogi i skomunikowaniu jej z drogami gminnymi. Powstała nowa nawierzchnia oraz obustronny chodnik zapewniający ruch pieszo-rowerowy. Przewidziano także przebudowę skrzyżowań – m.in. w sąsiedztwie dawnej siedziby Urzędu Gminy utworzone zostało rondo (skrzyżowanie ul. Świerklańskiej z ul. Nową w Jankowicach). Powstały też nowe zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

Jest to kluczowa droga, która dopełniła lokalną infrastrukturę drogową oraz szereg inwestycji, które już się dzieją na terenie całego Subregionu Zachodniego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu jazdy tysięcy użytkowników drogi.

Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ulica Rybnicka w Jankowicach

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz kopalni Ruch Jankowice zrealizowana została inwestycja polegające na przebudowie ul. Rybnickiej w Jankowicach. Efektem prac, które objęły blisko 500-metrowy odcinek drogi (od ul. Nowej do skrzyżowania z ul. Kościelną w Jankowicach) była poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również zwiększyła się dostępność transportowa ww. ulicy.

Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Przebudowa ulicy Spacerowej w Świerklanach

Gmina Świerklany otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.”Przebudowa ulicy Spacerowej

w Świerklanach” ze środków z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Beneficjent: Gmina Świerklany

Kwota dofinansowania: 658 706,00 zł

Kwota całkowita: 1 457 864,02 zł

Termin realizacji:  2022 r.

Celem zadania była poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przebudowa ulicy Spacerowej w Świerklanach na odcinku 855 m, podniesie standard techniczny drogi publicznej i jej parametrów użytkowych oraz przyczyni się do usprawnienia ruchu samochodowego.

 

                                            

Inne prace na drogach

Sukcesywnie naprawiane są drogi gminne. Wyremontowana została między innymi ulica Piekarnicza w Świerklanach (ok. 500-metrowy odcinek) oraz odcinek ulicy Władysława  Łokietka (ok. 200 metrów).  Pierwszą ulicę naprawiła na zlecenie gminy firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu, natomiast remontem odcinka ulicy Łokietka zajęli się pracownicy Referatu Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych.

Prace toczyły się również na ulicy Przemysłowej, Wierzbowej, Żeglarskiej, Radosnej, Wesołej, Przyjemnej oraz na kilku innych. Z kolei, w ramach szkód górniczych (współpraca z Polską Grupą Górniczą) remontowana była ul. Kościelna w Jankowicach, a wcześniej naprawiona została Korfantego i Wolności w Jankowicach. 

Gmina czyni również starania, aby kontynuować działania mające na celu naprawę dróg zniszczonych przez szkody górnicze. Współpracowała i nadal współpracuje w tym zakresie z Polską Grupą Górniczą, z którą kilka lat temu zawarła ugodę na remont następujących ulic w Jankowicach: Kościelnej, Wolności, Korfantego, Grażyńskiego, Poprzecznej i Wowry (od skrzyżowania z ul. Ukośną do ul. Dygasińskiego). 

 

 

Remont ul. Kucharzówka

Zakres inwestycji obejmował wykonanie kompleksowej przebudowy zniszczonej drogi w sołectwie Świerklany Dolne. Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej na odcinku 460 m. (tj. od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 930 do skrzyżowania z ul. Zieloną).
Wartość dofinansowania to 1 805 000,00 zł, a koszt całkowity wyniósł 2 606 400,68 zł (wykonanie projektu, prace, nadzór inwestorski).

Dzięki inwestycji znacznie poprawił się bezpieczeństwo użytkowników drogi – kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Prace zrealizowano w 2022 r.