Spis treści

Trudno wymienić wszystkie remonty, jakie w ostatnich latach przeprowadzone zostały na drogach na naszym terenie. Przy naprawie dróg władze gminy Świerklany starają się działać dwutorowo – korzystać z własnych zasobów finansowych i osobowych oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na większe inwestycje drogowe. Natomiast, w przypadku dróg o wyższej randze, jak droga wojewódzka 929, skutecznie lobbują za poprawą ich stanu technicznego. Poniżej opis kilku najważniejszych inwestycji drogowych.

 

Remont drogi gminnej - ul. Strażackiej

Zrealizowane w miejscowości Świerklany, zadanie uzyskało dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotyczyło remontu odcinka ulicy Strażackiej o długości blisko 1 kilometra. Dzięki przeprowadzonym pracom znacznie polepszyły się warunki korzystania z drogi przez uczestników ruchu – mieszkańców oraz osób przyjezdnych.

remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach

Przedmiotem inwestycji była przebudowa jednej z najbardziej uczęszczanych dróg w gminie - ulicy Równoległej w Jankowicach. Prace objęły odcinek o długości ponad 850 metrów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice, w ramach zabezpieczenia ww. drogi przed szkodami górniczymi.

Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Polegało ono na przebudowie ul. Ks. Janika w Świerklanach na długości 725 metrów, wraz ze skrzyżowaniem. Wyeksploatowana do tej pory droga stała się wizytówką gminy, a co najważniejsze – jej remont pozwolił na zwiększenie komfortu jazdy i przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa w tamtym rejonie.

Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Ulica Wiejska w Świerklanach jak nowa

Jest to kolejna inwestycja drogowa zrealizowana dzięki pozyskanej przez Gminę Świerklany, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Wiejska wchodzi w skład układu komunikacyjnego dróg gminnych na naszym terenie, jako droga umożliwiająca szybszy dojazd mieszkańców gminy przede wszystkim do drogi wojewódzkiej nr 932 i drogi powiatowej nr 5612S. Jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na tym obszarze, który stanowi  najkrótsze połączenie z większymi miejscowościami m.in. Rybnik, Żory, obwodnicą i zjazdem na autostradę A1.

Przed remontem ulica była popękana i nierówna na całej swej długości, a istniejące w niej studzienki ściekowe – zamulone i zniszczone. Po remoncie wszystko to zostało naprawione, a sama droga uległa poszerzeniu i po jej obu stronach pojawiły się krawężniki. Prowadzone na 458 metrach bieżących prace zakończyły się w listopadzie 2019 r.

Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Tablica informacyjna odnośnie dofinansowania remont ulicy Wiejskiej w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoliła na poprawę stanu kolejnej drogi na terenie Gminy Świerklany. Chodzi o znajdującą się w Jankowicach ul. Boguszowicką, która została przebudowana i wyremontowana. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Świerklańskiej (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ul. Akacjową.

Przebudowa ul. Boguszowickiej była konieczna ze względu na bardzo zły stan drogi. Dzięki podjętym działaniom, zarówno kierowcy, jak i rowerzyści oraz piesi mogą czuć się bezpieczniej.

Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Remont kluczowej drogi – DW 929

Zakończono prace na drodze wojewódzkiej nr 929, łączącej Gminę Świerklany z Miastem Rybnik. Była to to ogromna ze względu na swój koszt i zasięg inwestycja, o którą władze naszej gminy zabiegały od dłuższego czasu.

Projekt nosi nazwę: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”, a koszt jego realizacji wyniósł ponad 56,5 mln zł. Rolę inwestora pełnił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą była EUROVIA Polska. Prace trwały do listopada 2021 r. Polegały one na gruntownej przebudowie głównej drogi i skomunikowaniu jej z drogami gminnymi. Powstała nowa nawierzchnia oraz obustronny chodnik zapewniający ruch pieszo-rowerowy. Przewidziano także przebudowę skrzyżowań – m.in. w sąsiedztwie dawnej siedziby Urzędu Gminy utworzone zostało rondo (skrzyżowanie ul. Świerklańskiej z ul. Nową w Jankowicach). Powstały też nowe zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

Jest to kluczowa droga, która dopełniła lokalną infrastrukturę drogową oraz szereg inwestycji, które już się dzieją na terenie całego Subregionu Zachodniego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu jazdy tysięcy użytkowników drogi.

Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Ulica Rybnicka w Jankowicach

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz kopalni Ruch Jankowice zrealizowana została inwestycja polegające na przebudowie ul. Rybnickiej w Jankowicach. Efektem prac, które objęły blisko 500-metrowy odcinek drogi (od ul. Nowej do skrzyżowania z ul. Kościelną w Jankowicach) była poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również zwiększyła się dostępność transportowa ww. ulicy.

Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Przebudowa ulicy Spacerowej w Świerklanach

Gmina Świerklany otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.”Przebudowa ulicy Spacerowej

w Świerklanach” ze środków z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Beneficjent: Gmina Świerklany

Kwota dofinansowania: 658 706,00 zł

Kwota całkowita: 1 457 864,02 zł

Termin realizacji:  2022 r.

Celem zadania była poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przebudowa ulicy Spacerowej w Świerklanach na odcinku 855 m, podniesie standard techniczny drogi publicznej i jej parametrów użytkowych oraz przyczyni się do usprawnienia ruchu samochodowego.

 

                                            

Inne prace na drogach

Sukcesywnie naprawiane są drogi gminne. Wyremontowana została między innymi ulica Piekarnicza w Świerklanach (ok. 500-metrowy odcinek) oraz odcinek ulicy Władysława  Łokietka (ok. 200 metrów).  Pierwszą ulicę naprawiła na zlecenie gminy firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu, natomiast remontem odcinka ulicy Łokietka zajęli się pracownicy Referatu Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych.

Prace toczyły się również na ulicy Przemysłowej, Wierzbowej, Żeglarskiej, Radosnej, Wesołej, Przyjemnej oraz na kilku innych. Z kolei, w ramach szkód górniczych (współpraca z Polską Grupą Górniczą) remontowana była ul. Kościelna w Jankowicach, a wcześniej naprawiona została Korfantego i Wolności w Jankowicach. 

Gmina czyni również starania, aby kontynuować działania mające na celu naprawę dróg zniszczonych przez szkody górnicze. Współpracowała i nadal współpracuje w tym zakresie z Polską Grupą Górniczą, z którą kilka lat temu zawarła ugodę na remont następujących ulic w Jankowicach: Kościelnej, Wolności, Korfantego, Grażyńskiego, Poprzecznej i Wowry (od skrzyżowania z ul. Ukośną do ul. Dygasińskiego). 

 

 

Remont ul. Kucharzówka

Zakres inwestycji obejmował wykonanie kompleksowej przebudowy zniszczonej drogi w sołectwie Świerklany Dolne. Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej na odcinku 460 m. (tj. od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 930 do skrzyżowania z ul. Zieloną).
Wartość dofinansowania to 1 805 000,00 zł, a koszt całkowity wyniósł 2 606 400,68 zł (wykonanie projektu, prace, nadzór inwestorski).

Dzięki inwestycji znacznie poprawił się bezpieczeństwo użytkowników drogi – kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Prace zrealizowano w 2022 r.