Spis treści

Trudno wymienić wszystkie remonty, jakie w ostatnich latach przeprowadzone zostały na drogach na naszym terenie. Przy naprawie dróg władze gminy Świerklany starają się działać dwutorowo – korzystać z własnych zasobów finansowych i osobowych oraz pozyskiwać środki zewnętrzne na większe inwestycje drogowe. Natomiast, w przypadku dróg o wyższej randze, jak droga wojewódzka 929, skutecznie lobbują za poprawą ich stanu technicznego. Poniżej opis kilku najważniejszych inwestycji drogowych.

 

Remont drogi gminnej - ul. Strażackiej

Zrealizowane w miejscowości Świerklany zadanie uzyskało dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotyczyło remontu odcinka ulicy Strażackiej o długości blisko 1 kilometra. Dzięki przeprowadzonym pracom znacznie polepszyły się warunki korzystania z drogi przez uczestników ruchu – mieszkańców oraz osób przyjezdnych.

remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
remont ulicy strażackiej
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach

Przedmiotem inwestycji była przebudowa jednej z najbardziej uczęszczanych dróg w gminie - ulicy Równoległej w Jankowicach. Prace objęły odcinek o długości ponad 850 metrów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice, w ramach zabezpieczenia ww. drogi przed szkodami górniczymi.

Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Przebudowa ulicy równoległej w jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Polegało ono na przebudowie ul. Ks. Janika w Świerklanach na długości 725 metrów, wraz ze skrzyżowaniem. Wyeksploatowana do tej pory droga stała się wizytówką gminy, a co najważniejsze – jej remont pozwolił na zwiększenie komfortu jazdy i przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa w tamtym rejonie.

Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Przebudowa ul. Ks. Janika w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ulica Wiejska w Świerklanach jak nowa

Jest to kolejna inwestycja drogowa zrealizowana dzięki pozyskanej przez Gminę Świerklany, dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Wiejska wchodzi w skład układu komunikacyjnego dróg gminnych na naszym terenie, jako droga umożliwiająca szybszy dojazd mieszkańców gminy przede wszystkim do drogi wojewódzkiej nr 932 i drogi powiatowej nr 5612S. Jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na tym obszarze, który stanowi  najkrótsze połączenie z większymi miejscowościami m.in. Rybnik, Żory, obwodnicą i zjazdem na autostradę A1.

Przed remontem ulica była popękana i nierówna na całej swej długości, a istniejące w niej studzienki ściekowe – zamulone i zniszczone. Po remoncie wszystko to zostało naprawione, a sama droga uległa poszerzeniu i po jej obu stronach pojawiły się krawężniki. Prowadzone na 458 metrach bieżących prace zakończyły się w listopadzie 2019 r.

Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Ulica Wiejska w Świerklanach
Tablica informacyjna odnośnie dofinansowania remont ulicy Wiejskiej w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoliła na poprawę stanu kolejnej drogi na terenie Gminy Świerklany. Chodzi o znajdującą się w Jankowicach ul. Boguszowicką, która została przebudowana i wyremontowana. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Świerklańskiej (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ul. Akacjową.

Przebudowa ul. Boguszowickiej była konieczna ze względu na bardzo zły stan drogi. Dzięki podjętym działaniom, zarówno kierowcy, jak i rowerzyści oraz piesi mogą czuć się bezpieczniej.

Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Ulica Boguszowicka w Jankowicach - przebudowana i wyremontowana
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Remont kluczowej drogi – DW 929

Trwają prace na drodze wojewódzkiej nr 929, łączącej Gminę Świerklany z Miastem Rybnik. Jest to ogromna ze względu na swój koszt i zasięg inwestycja, o którą władze naszej gminy zabiegały od dłuższego czasu.

Projekt nosi nazwę: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”, a koszt jego realizacji wyniesie ponad 56,5 mln zł. Rolę inwestora pełnią: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą jest EUROVIA Polska. Prace potrwają do listopada 2021 r. Polegać one będą na gruntownej przebudowie głównej drogi i skomunikowaniu jej z drogami gminnymi. Powstanie nowa nawierzchnia oraz obustronny chodnik zapewniający ruch pieszo-rowerowy. Przewidziano także przebudowę skrzyżowań – m.in. w sąsiedztwie dawnej siedziby Urzędu Gminy utworzone zostanie rondo (skrzyżowanie ul. Świerklańskiej z ul. Nową w Jankowicach). Powstaną też nowe zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

Jest to kluczowa droga, która dopełni lokalną infrastrukturę drogową oraz szereg inwestycji, które już się dzieją na terenie całego Subregionu Zachodniego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu jazdy tysięcy użytkowników drogi.

Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Remont kluczowej drogi – DW 929
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ulica Rybnicka w Jankowicach

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz kopalni Ruch Jankowice zrealizowana została inwestycja polegające na przebudowie ul. Rybnickiej w Jankowicach. Efektem prac, które objęły blisko 500-metrowy odcinek drogi (od ul. Nowej do skrzyżowania z ul. Kościelną w Jankowicach) była poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również zwiększyła się dostępność transportowa ww. ulicy.

Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Ulica Rybnicka w Jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Inne prace na drogach

 

Sprzyjanie rozwojowi prywatnych podmiotów

Gmina Świerklany jest otwarta na zewnętrznych inwestorów. Do grona najprężniej działających, do których zaliczają się między innymi firmy: Becker-Warkop, Kreon czy Mercedes, dołączyły w ostatnich latach podmioty prowadzące sklepy wielkopowierzchniowe: BIEDRONKA i DINO w Jankowicach oraz NETTO w Świerklanach. W bezpośrednim sąsiedztwie marketu NETTO powstała też stacja benzynowa MOYA.

W związku w nową perspektywą finansową UE, w Gminie Świerklany planowane są działania mające na celu wspomóc lokalną gospodarkę – między innymi szeroko zakrojona akcja promocyjna, której celem będzie pomoc przedsiębiorcom w dotarciu do jak największej liczby klientów, w tym zagranicznych.

O tym, jak bardzo w ostatnich latach rozwinęła się nasza gmina, obrazują poniższe zdjęcia, przedstawiające stan „przed” i „po” wykonaniu inwestycji.