Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje, jakie zrealizowane zostały w ciągu ostatnich kilku lat. W tym czasie podjęto również szereg działań o charakterze nieinwestycyjnym – systematycznie poprawiana była estetyka gminy (m.in. pojawiły się nowe przystanki i kosze na śmieci), prowadzone były działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszej gminie, na które Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, doposażono placówki oświatowe i ochotnicze straże pożarne, organizowane były szkolenia oraz wiele innych. Szczegółowo można o tym przeczytać w dokumencie pn. „Podsumowanie kadencji Wójta Gminy Świerklany za lata 2014-2018”, który dostępny jest na stronie głównej.

Do najważniejszych inwestycji należą:

Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z utworzeniem kuchni i remontem pomieszczeń - zadanie dofinansowane z Poddziałania 12.1.2 Edukacja wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu powstała nowa infrastruktura przedszkolna, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Wartość projektu: 5 126 502,77 zł
Dofinansowanie: 2 306 494,86 zł
Wkład własny: 2 820 007,91 zł

Nowa siedziba Urzędu Gminy Świerklany
W rejonie skrzyżowania ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2474 m.kw. i kubaturze 9020 m.sześc., składający się z pomieszczeń technicznych i archiwów utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi. Nowoczesny budynek użyteczności publicznej stał się siedzibą dla Urzędu Gminy Świerklany, który wcześniej mieścił się w Jankowicach przy ul. Świerklańskiej 54. Mieści się tu również siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku powstały 2 parkingi (łącznie ponad 70 miejsc postojowych), jak również teren ten został obsadzony roślinnością.

Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 5.1.2.
Wartość całkowita projektu: 12 017 419,12 zł
Wartość dofinansowania: 4 629 216,62 zł

Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dotyczyło przebudowy ulicy Równoległej w Jankowicach o szer. od 4,5 do 5 m. na długości 853,62 metrów o nawierzchni asfaltowej.
Wartość projektu: 964 597,13 zł
Dofinansowanie: 481 237,00 zł
Wkład własny: 483 360,13 zł
Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice w ramach zabezpieczenia wspomnianej drogi przed szkodami górniczymi - kwota 58.500,00 zł.

Remont drogi gminnej - ul. Strażacka w miejscowości Świerklany- zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Zadanie dotyczyło remontu odcinka ul. Strażackiej na szer. 3,00-5,00 m. o nawierzchni asfaltowej o dł. 990,00 m.
Wartość projektu: 870 565,33 zł,
Dofinansowanie: 416 633,00 zł,
Wkład własny: 453 932,33 zł

Przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach wraz ze skrzyżowaniem - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i wykonane w 2017 r. Przedmiotem zadania była przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach na długości 725,00 metrów o nawierzchni asfaltowej.
Wartość projektu: 1 077 890,72 zł
Dofinansowanie: 428 282,00 zł
Wkład własny: 649 608,72 zł

Oprócz efektywnego ubiegania się o środki zewnętrzne na rozwój i poprawę infrastruktury, Gmina czyni starania, aby korzystać także z własnych zasobów kadrowych oraz sprzętu i w miarę posiadanych środków finansowych wykonywać prace na rzecz mieszkańców. Dużą rolę odgrywa tu Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach (szczegółowy wykaz prac wykonanych przez GZGK na drogach zamieszczony został w Podsumowaniu kadencji Wójta Gminy Świerklany za lata 2014-2018, które dostępne jest na stronie głównej).

Warto również wspomnieć o tym, że Gmina czyni starania w zakresie naprawy szkód górniczych. Przykładem mogą być wyremontowane w 2018 roku następujące drogi:
- łącznik ul. Hoły z ul. Kościelną w Jankowicach – kwota 19 017,03 zł (refundacja kosztów wykonania remontu drogi w 2017 r.) – środki kopalni Jankowice;
- ul. Gogołowska w Świerklanach – kwota 317 000,00 zł (środki kopalni Borynia).

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlania solarnego na terenie Gminy Świerklany. Zadanie dofinansowane w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 – Odnawialne źródła energii.
Projekt obejmował montaż 36 sztuk kompletów lamp ledowych, dla których energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Umowa na dofinansowanie została podpisana 29 grudnia 2016 roku. Projekt rozliczono w pierwszej połowie 2017 roku.
Wartość projektu: 266 856,53 zł
Dofinansowanie: 183 708,26 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Stokrotkowej
W rejonie dawniej zaniedbanym i porośniętym chwastami, w którym w ostatnich latach rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe, powstało miejsce, gdzie osoby starsze i młodsze mogą czynnie wypoczywać. Projekt przewidywał stworzenie boiska o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną oraz boiska do siatkówki plażowej, jak również zamontowanie dodatkowych urządzeń rekreacyjno-sportowych.
Ulica Stokrotkowa jest kolejnym miejscem w gminie, które służyć ma aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Teren ten będzie stopniowo rozwijany i uzupełniany o kolejne elementy służące czynnemu wypoczynkowi mieszkańców, między innymi dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności).

Siłownie pod chmurką
Krok po kroku zmienia się oblicze obu miejscowości. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świerklanach i w Jankowicach zamontowane zostały urządzenia, które pozwalają mieszkańcom zadbać o ich kondycję fizyczną, a przy okazji miło spędzić czas. Do dyspozycji użytkownicy mają m.in. orbitrek eliptyczny, wahadło, trenażer nóg i rąk oraz urządzenie tzw. „wioślarz”, które służą do wykonywania ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych przez osoby w różnym wieku. Sfinansowane ze środków gminnego budżetu siłownie pod chmurką są ogólnodostępne – korzystać z nich można w godzinach otwarcia OSiR-ów. Dodatkowo, w sąsiedztwie OSiR-u w Świerklanach powstał Street Workout Park, do korzystania z którego zapraszamy w szczególności dzieci i młodzież.
Na terenie obu ośrodków wymieniono też zniszczone kosze na śmieci oraz przeprowadzono prace remontowe – między innymi zadbano o płot otaczający teren jankowickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który był już w bardzo złym stanie oraz uporządkowano teren w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP Jankowice.

Park Hermanówka
To kolejne przedsięwzięcie mające na celu zachęcenie młodszych i starszych mieszkańców do czynnego wypoczynku. Tym razem środki na jego utworzenie pochodziły z budżetu obywatelskiego – wydzielonej części budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują sami mieszkańcy. Chodzi o rekreacyjny zakątek w rejonie ul. Szerockiej w Świerklanach - teren nazywany Hermanówką. W ciągu ostatnich miesięcy zyskał on nowy wygląd i funkcję – powstał tam m.in. minipark linowy, do utworzenia którego wykorzystano istniejący w tym miejscu drzewostan oraz słupy, a także plac zabaw dla dzieci - z piaskownicą i huśtawkami, stół do tenisa stołowego i stół do szachów, jak również zainstalowane zostały tam urządzenia do ćwiczeń. Gmina zadbała też o bezpieczeństwo użytkowników parku – od strony drogi pojawiło się ogrodzenie. Park jest systematycznie doposażany w urządzenia i elementy, które służą zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcom gminy i okolic.

Park przy ul. Poprzecznej w Jankowicach
Także ze środków Budżetu Obywatelskiego powstało w sołectwie Jankowice miejsce do ćwiczeń i sąsiedzkich spotkań. Mowa o terenie przy ul. Poprzecznej, gdzie w przeszłości działało przedszkole. Osoby odwiedzające to miejsce mogą skorzystać m.in. z urządzeń do ćwiczeń (elementy siłowni zewnętrznej) oraz z boiska. Z kolei, z myślą o najmłodszych utworzona została piaskownica, huśtawki oraz inne elementy zabawowe.

Działa tam także tężnia solankowa, przy której chętnie odpoczywają i relaksują się nasi mieszkańcy. Jest to drewniana konstrukcja wyposażona w specjalną pompę, która równomiernie rozprowadza solankę - wodę mineralną zawierającą dużą liczbę jonów sodowych, soli magnezowych oraz związków jodu i bromu. Powoduje to powstanie specyficznego mikroklimatu, który pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego i przyczynia się do wzmocnienia odporności organizmu. Korzystanie z tężni w szczególności zalecane jest osobom mającym problemy z nawracającymi infekcjami układu oddechowego, alergiami i nadciśnieniem tętniczym oraz potrzebującym odprężenia i wyciszenia.
Tężnia jest podświetlana, wokół niej stanęły ławki, a teren utwardzony został kostką brukową.