Spis treści

Studzienka w Jankowicach

Historia Studzienki jest ściśle związana z dziejami jankowickiego kościoła oraz z podaniem o księdzu Walentym. Początkowo w Studzience znajdowało się tylko źródło, którego woda zasłynęła w okolicy cudownymi właściwościami - miała nieść uzdrowienie w chorobach. Według legendy źródło to wytrysnęło w miejscu śmierci, a potem pochówku, księdza Walentego zamordowanego przez Husytów około 1430 roku. Pod koniec XIX wieku ksiądz Edward Bolik w podzięce za odzyskane zdrowie wybudował w Studzience kaplicę ku czci Matki Boskiej, wzorowaną na kaplicy znajdującej się nad grotą w Lourdes we Francji (jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na świecie). Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonano 15 sierpnia 1895 roku. W jej wnętrzu umieszczono rzeźby Matki Boskiej z Lourdes oraz klęczącej przed nią Bernadetty Soubirous.

Studzienka stała się miejscem licznych uroczystości religijnych oraz pielgrzymek. W latach 1932-35 wybudowano tutaj wspaniałą grotę, w jej wnętrzu ołtarz, nad nim krzyż, a w górze we wnęce wkomponowano w całość 3-metrową figurę Matki Boskiej, zwaną przez okolicznych mieszkańców Najświętszą Panienką ze Studzienki. Grota posiadała też kazalnicę oraz przejście wokół ołtarza, którym wierni udawali się na tzw. ofiarę. Budując grotę, powiększono także kaplicę wzniesioną przez ks. Bolika oraz dobudowano do niej dwie kaplice boczne. W części lewej umieszczono figurę ks. Walentego w pozycji leżącej symbolizującej grób kapłana. Część prawą poświęcono Matce Boskiej Zaśniętej z jej figurą w otoczeniu aniołków. Obecnie nad figurą księdza znajduje się krzyż, a nad figurą Matki Boskiej stoi druga - Serca Jezusowego.

Architektura kaplicy nie uległa do dzisiaj większym zmianom. Całość ozdabiają dwie kolumny podtrzymujące balkon, nad którym umieszczono we wnękach figury aniołków z napisami Ave Maryja i Witaj Maryjo. Na balkonie znajduje się ołtarz z figurą Matki Boskiej Wniebowziętej. Kaplicę wieńczy jeszcze jedna figura anioła, a za nią mały dzwon tzw. sygnaturka. Przed kaplicą na ścianie czołowej jej części środkowej znajduje się miejsce czerpania wody. Kiedyś wodę czerpano ze studni znajdującej się przed kaplicą, jeszcze wcześniej studnia stanowiła rodzaj kapliczki. Woda spływała podziemnymi rurami do nieistniejącego już małego stawu, w którym pielgrzymi moczyli nogi. Architekturę Studzienki dopełniają jeszcze dwie mniejsze groty: św. Barbary - patronki górników i tzw. grota bezrobotnych. Znajduje się tutaj ponadto 14 stacji drogi krzyżowej. Całość dopełniają rzędy ławek dla wiernych oraz drewniany krzyż.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20