W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się uchwała w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt ww. uchwały należy poddać społecznym konsultacjom. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekt uchwały. Uwagi i opinie można zgłaszać od 11 do 18 lutego br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.