W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się uchwała w  sprawie zmiany uchwały nr 209/XXX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt ww. uchwały należy poddać społecznym konsultacjom. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekt uchwały. Uwagi i opinie można zgłaszać od 18 do 23 lutego br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.

Zarządzenie Wójta

Dodany: piątek, 19 luty 2021 08:03
Wielkość: 129.31 KB