W dniach od od 11 do 18 lutego 2021 r. przedstawiony został do konsultacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy projekt uchwały w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym. W ww. okresie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.