W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdą się uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2021 roku.
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty ww. uchwał należy poddać społecznym konsultacjom. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekty uchwał. Uwagi i opinie można zgłaszać od 18 do 23 marca br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.

Dodany: piątek, 19 marzec 2021 14:00
Wielkość: 130.35 KB

Projekt w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodany: piątek, 19 marzec 2021 17:22
Wielkość: 174.24 KB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2021 roku.