W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt ww. uchwały należy poddać społecznym konsultacjom. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem uchwały. Uwagi i opinie można zgłaszać od 7 do 14 maja br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany