Informuję, iż w dniu 19 lipca 2021r. o godz. 15:15 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się zwołana na wniosek Wójta Gminy sesja nadzwyczajna Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice-Etap I.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „C” Świerklany Górne.
  5. Zamknięcie sesji.
   

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

   Anna Kula-Piech