W programie najbliższej sesji Rady Gminy Świerklany znajdzie się uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 204/XXX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2021 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt ww. uchwały należy poddać społecznym konsultacjom.

Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz projekt uchwały.

Ewentualne uwagi i opinie można zgłaszać od 16 do 20 sierpnia  br. w sposób określony w Zarządzeniu Wójta.