herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Informujemy, że Urząd Gminy Świerklany wznawia przyjmowanie petentów. Będzie się to jednak odbywało według ściśle określonych zasad zapewniających zachowanie bezpieczeństwa - zarówno dla odwiedzających, jak i dla pracowników. Osoby, które mają ważną sprawę, na przykład meldunkową czy też związaną z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, będą mogły osobiście załatwić ją w gminnym magistracie pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego kontaktu z pracownikiem i po wyznaczeniu przez niego konkretnej godziny wizyty. Nadal preferowany jest kontakt telefoniczny i mailowy. 

Zawsze istnieje również możliwość udania się do Urzędu Gminy bezpośrednio, wtedy trzeba zadzwonić i poczekać na pracownika - w sprawach podatków, opieki społecznej czy wydawania worków na odpady należy dzwonić do budynku UG od strony ul. Kościuszki.

Poniżej raz jeszcze przypominamy numery telefonów do poszczególnych referatów UG Świerklany.

32 432 75 00 – centrala UG

32 432 75 25 – sekretarz gminy

32 432 75 04 – USC (rejestracja zgonów)

32 432 75 27 – sprawy meldunkowe i dowody osobiste

32 430 42 54 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Inne numery telefonów:

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. (32) 4327 511 - utrzymanie dróg, wnioski o zmianę w planie zagospodarowania, zgłoszenia spalania odpadów;

tel. (32) 4327 512 - podziały nieruchomości, nadawanie numerów porządkowych nieruchomości;

tel. (32) 4327 513 - wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dotacje do urządzeń grzewczych i utylizacji azbestu;

tel. (32) 4327 514 - gospodarowanie odpadami komunalnymi i ściekami, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, bezdomne zwierzęta;

tel. (32) 4327 510 - zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, zezwolenia na usunięcie drzew, dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, zgłoszenia spalania odpadów;

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

tel. (32) 4327 517, 518, 519, 520 - inwestycje

tel. (32) 4327 521 - zamówienia publiczne         

Referat Podatków

tel. (32) 4327 522, 523, 524

tel. (32) 440 87 25 - (kasa)

Referat Księgowości i Finansów

tel. (32) 4327 506, 507, 508, 509

Referat Rozwoju i Promocji Gminy

tel. (32) 4327 531, 532, 533

Szczegółowych informacji można szukać również na stronach internetowych UG i jednostek/zakładów mu podległych.

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe