herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

 Wykaz telefonów alarmowych w Gminie Świerklany

Lp.

Jednostka odpowiedzialna

telefon/fax

telefony alarmowy

1.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

tel. 32-439-58-00

fax. 32-422-88-67

998

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.  32-422-10-00

fax. 32-439-58-10

 
3.

Komenda Miejska Policji

tel. 32-429-52-00

fax. 32-429-52-44

997

4.

Pogotowie Ratunkowe w Rybniku

tel. 32- 422-36-66

999

5.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

112

6.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna

tel. 32-456-38-10

fax. 32-455-15-96

 
7.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

tel. 32-422-83-00

fax. 32-422-86-58

 
8.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

tel. 32-422-86-36

fax. 32-422-86-36

 
9.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Rybniku

tel. 32-433-17-00

32-423-99-30

fax. 32-426-02-98

 
10.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

tel. 32-423-77-71

fax. 32-423-77-71

 
11.

Gminny Zakład Wodociągów
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych

tel. 32-422-96-60

fax. 32-422-96-62

509-296-660

12.

Oczyszczalnia ścieków
Sieć wodociągowa

tel. 32-422-98-71

tel. 509-296-660

500-284-720

509-296-660

13.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 32-430-84-71

32-430-84-69

32-430-44-97

fax. 32-430-44-97

 
14.

„Akcja Zima”

tel. 32-430-84-71

32-430-84-69

32-430-44-97

fax. 32-430-44-97

 
15.

„Akcja Zima” po godzinach pracy

 

661-550-555

697-219-197

16.

Bezdomne psy (po godzinach pracy)

 

697-219-197

693-161-695

17.

Śląski Urząd Wojewódzki

tel. 32-20-77-101

fax. 32-25-62-213

 
18.

Wojskowy Komendant Uzupełnień

tel. 32-422-34-46

32-422-34-47

fax. 32-422-34-46

 
19.

OSP Jankowice

tel. 32-430-45-55

 
20.

OSP Świerklany

tel. 32-430-41-77

 
21

Pogotowie Gazowe w Wodzisławiu Śl.

tel. 32-455-24-02

fax.

 
22

Pogotowie Energetyczne w Gliwicach

tel. 32-303-21-39

fax.

 

Jak się przygotować?

Jeśli poważna awaria, klęska żywiołowa lub inna sytuacja kryzysowa zdarzy się w Twoim miejscu 
zamieszkania,   władze   lokalne oraz służby ochrony  ludności będą próbować Ci pomóc. Jednak 
Ty  również  musisz być  przygotowany.  Ratownicy  mogą  nie być  w stanie  dotrzeć  do Ciebie 
natychmiast  po  wystąpieniu  katastrofy   lub mogą być  zmuszeni  koncentrować  swo je wysiłki 
w  innym miejscu.  Należy  wiedzieć,  co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, 
jak  przygotować   się  do  ewakuacji,   jak  ułatwić   sobie    przebywanie   w    pomieszczeniach
przeznaczonych  do  tymczasowego  zakwaterowania. Jak   ograniczyć skutki  katastrofy.  
Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

 • sprawdź,  czy  rejon,  w  którym  zamieszkujesz  narażony  jest na jakiekolwiek zagrożenia. 
  Wiadomości  na  ten  temat  szukaj  we  właściwym  terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
 • dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", 
  w  jakiej  strefie  zagrożenia  znajduje  się  twój  dom  i  jakiego  rodzaju  są  to  zagrożenia;
 • poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz
  naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;
 • zaopatrz  się  w  instrukcje,  poradniki  i  stosuj  się  do  zaleceń  w  nich  zawartych.  Będzie
  to  podstawą  do  przygotowania  się  i  sprawdzenia  własnych  możliwości  do  przetrwania
  w okresie pierwszych dni kataklizmu;

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe