herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy w Świerklanach przy ul. Kościelnej 85, odbędzie się XI sesja Rady Gminy Świerklany..

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z 16.05.2019r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świerklany za 2018 rok:
  1. debata nad raportem.
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok – absolutorium:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2018,
  3. informacja o stanie mienia komunalnego.
  4. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok;
  5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok;
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2019-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Świerklany do 2034 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 52/VII/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 11.  Informacja roczna o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerklany 2015-2023 – Raport za 2018 rok.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca                                                      
Rady Gminy Świerklany                                                

Anna Kula-Piecha                                                     

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe