Wójt Gminy Świerklany Tomasz Pieczka

- biuro nr 106, piętro I UG