herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

ul. Kościelna 85

44-266 Świerklany

 

pokój 0.03
Stanowisko d./s. utrzymania i czystości w gminie – Magda Łupkowska 32 4327 514 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stanowisko d./s. zagospodarowania przestrzennego i dotacji do inwestycji w ochronie środowiska – Danuta Fieroch 32 4327 513 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 0.04
Stanowisko d./s. gospodarki gruntami – Czesław Fydrych 32 4327 512 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stanowisko d./s. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego – Łukasz Preihs 32 4327 511 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 0.05
Kierownik Referatu – stanowisko d.s. ochrony środowiska i rolnictwa - Piotr Pustelnik 32 4327 510 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań referatu należy w szczególności:

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, czystości i porządku w gminie, wskazań lokalizacyjnych, gospodarki gruntami, wynikających z przepisów prawa a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

1. Ochrony środowiska przed odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony zieleni i powierzchni ziemi w tym przyjmowania zgłoszeń i rozpatrywania wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
2. Tworzenia, aktualizacji programów ochrony środowiska
3. Ochrony zwierząt w tym spraw dotyczących czasowego odebrania zwierząt właścicielowi nieruchomości
4. Korzystania ze środowiska w tym opłat i kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska
5. Ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej
6. Współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
7. Udzielania dotacji z budżetu gminy na inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
8. Opiniowania Planów Ruchu zakładów górniczych, projektów prac i badań geologicznych oraz uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
9. Wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
10. Współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa w szczególności z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.
11. Tworzenia i zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
12. Wydawania wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z Mpzp
13. Nadawania nazw ulicom i numeracji budynkom
14. Uzgadniania i zezwalania na zajmowanie, włączanie się lub inne korzystanie z pasów dróg gminnych oraz ustalania lokalizacji zjazdów z publicznych dróg gminnych
15. Bieżącego stanu urządzeń infrastruktury w pasach dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem nawierzchni jezdni
16. Szkód górniczych na drogach gminnych
17. Funkcjonowania transportu publicznego i oznakowania dróg gminnych
18. Utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
19. Wydawania zezwoleń na działalność w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
20. Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i prowadzenie tego rejestru.
21. Przyjmowanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami ich weryfikacja oraz wymiar opłat zadeklarowanych nie zgodnie z przepisami prawa i stanem faktycznym.
22. Ustalania opłat dla nieruchomości które nie zadeklarowały opłat oraz wydawania decyzji o zaległościach w uiszczeniu opłat
23. Nakazywania usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych
24. Opieki nad grobami wojennymi i pomnikami pamięci narodowej
25. Gospodarowania mieniem komunalnym w szczególności drogami, infrastrukturą komunalną i gruntami oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz nabywanie gruntów na rzecz gminy
26. Tworzenie zasobu gruntów w tym także zasobu gruntów komunalnych
27. Zatwierdzania podziału nieruchomości
28. Ustalania opłat planistycznych
29. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe