herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

ul. Kościelna 85

44-266 Świerklany

 

pokój 0.03
Stanowisko d./s. utrzymania i czystości w gminie – Magda Łupkowska 32 4327 514 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stanowisko d./s. zagospodarowania przestrzennego i dotacji do inwestycji w ochronie środowiska – Danuta Fieroch 32 4327 513 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 0.04
Stanowisko d./s. gospodarki gruntami – Czesław Fydrych 32 4327 512 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 0.05
Kierownik Referatu – stanowisko d.s. ochrony środowiska i rolnictwa - Piotr Pustelnik 32 4327 510 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań referatu należy w szczególności:

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, czystości i porządku w gminie, wskazań lokalizacyjnych, gospodarki gruntami, wynikających z przepisów prawa a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

1. Ochrony środowiska przed odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony zieleni i powierzchni ziemi w tym przyjmowania zgłoszeń i rozpatrywania wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
2. Tworzenia, aktualizacji programów ochrony środowiska
3. Ochrony zwierząt w tym spraw dotyczących czasowego odebrania zwierząt właścicielowi nieruchomości
4. Korzystania ze środowiska w tym opłat i kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska
5. Ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej
6. Współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
7. Udzielania dotacji z budżetu gminy na inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
8. Opiniowania Planów Ruchu zakładów górniczych, projektów prac i badań geologicznych oraz uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
9. Wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
10. Współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa w szczególności z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.
11. Tworzenia i zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
12. Wydawania wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z Mpzp
13. Nadawania nazw ulicom i numeracji budynkom
14. Uzgadniania i zezwalania na zajmowanie, włączanie się lub inne korzystanie z pasów dróg gminnych oraz ustalania lokalizacji zjazdów z publicznych dróg gminnych
15. Bieżącego stanu urządzeń infrastruktury w pasach dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem nawierzchni jezdni
16. Szkód górniczych na drogach gminnych
17. Funkcjonowania transportu publicznego i oznakowania dróg gminnych
18. Utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
19. Wydawania zezwoleń na działalność w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
20. Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i prowadzenie tego rejestru.
21. Przyjmowanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami ich weryfikacja oraz wymiar opłat zadeklarowanych nie zgodnie z przepisami prawa i stanem faktycznym.
22. Ustalania opłat dla nieruchomości które nie zadeklarowały opłat oraz wydawania decyzji o zaległościach w uiszczeniu opłat
23. Nakazywania usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych
24. Opieki nad grobami wojennymi i pomnikami pamięci narodowej
25. Gospodarowania mieniem komunalnym w szczególności drogami, infrastrukturą komunalną i gruntami oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz nabywanie gruntów na rzecz gminy
26. Tworzenie zasobu gruntów w tym także zasobu gruntów komunalnych
27. Zatwierdzania podziału nieruchomości
28. Ustalania opłat planistycznych
29. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

spis rolny

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe