herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Referat Podatków

 

Kierownik referatu, stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych osób prawnych - Joanna Wójcik, tel. 32 43 27 522

Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych - Teresa Szulik, tel. 32 43 27 523

Stanowisko ds.  księgowości podatkowej - Agnieszka Karut, tel. 32 43 27 524

Stanowisko ds.  podatków, pomocy publicznej - Sylwia Brychcy,  tel. 32 43 27 523

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Monika Albrecht tel. 32 43 27 524

Stanowisko ds. obsługi kasy Urzędy Gminy i środków trwałych - Izabela Neuman, tel. 32 440 87 25

 

Do zadań referatu należy w szczególności:

 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego,
 • proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po

uchwaleniu przez Radę,

 • prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności,

rozkładania na raty podatków i opłat,

 • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków

i opłat,

 • terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne

kierowanie tytułów do egzekucji,

 • prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów

Urzędu Gminy,

 • prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

spis rolny

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe