Logo Gminy Świerklany

Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z przepisami prawa wyroby azbestowe muszą zostać usunięte do 2032 r. Dofinansowanie można uzyskać na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych. Dofinansowanie nie pokrywa natomiast kosztów nowego poszycia dachowego, w ramach naboru nie mogą być również finansowane przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwach rolnych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

Dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności – do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 320 zł/Mg odpadów
Dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności – do 36% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 288 zł/Mg odpadów
Dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest - do 40% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 240 zł/Mg odpadów
Termin realizacji zadania został określony na 30.09.2024 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej:

www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien24/regulamin_gminy_azbest_24.pdf

Osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie prosimy o złożenie deklaracji
(załącznik nr 1) do Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, pokój 0.09, w terminie do 19.04.2024 r.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od ilości złożonych deklaracji oraz otrzymania wnioskowanej przez gminę dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności