Logo Gminy Świerklany

Pożytek publiczny – otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok w dziedzinie pomocy społecznej. Konkurs dotyczy organizacji półkolonii profilaktyczno – terapeutycznych. Oferty należy składać do 30 maja 2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności