Logo Gminy Świerklany

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2024 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska

Wójt Gminy Świerklany zarządza przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności