Logo Gminy Świerklany
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Treść informacji dla osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności

Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany nr W.0050.251.2022 z dn.20.10.2022 r. zmieniono Zarządzenie Nr W.0050.194.2019 z dn. 4.10.2019 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności. W jego skład wchodzą obecnie pracownicy Urzędu Gminy Świerklany: koordynator (pracownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy) oraz zastępca koordynatora (informatyk).

Do zadań koordynatora ds. dostępności oraz zespołu należy w szczególności: wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz monitorowanie działalności podmiotu , w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną, cyfrową lub informacyjno-komunikacyjną kontaktować należy się z koordynatorem ds. dostępności p. Barbarą Zientek: telefonicznie - (32) 432 75 31, 432 75 00 lub mailowo: bariera@swierklany.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH –

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Szczegółowe informacje: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

https://rybnik.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych

 

Inne przydatne strony:

 

Kliknij i zobacz raporty o dostępności cyfrowej