Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Podatki

Opłata targowa

Opłata targowa to opłata pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach.

Stawka dzienna opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany wynosi 20,00 zł za każdy rozpoczęty mb zajmowanej powierzchni, na której dokonywana jest sprzedaż.

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonują sołtysi sołectw Jankowice, Świerklany Dolne i Świerklany Górne w dzień targowy. Opłatę można również uiścić w kasie urzędu gminy nie później jednak niż w dniu sprzedaży. Potwierdzenie wpłaty otrzymane w kasie należy okazać inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.