Logo Gminy Świerklany

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Gmina realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków znajdującej się w Świerklanach przy ul. Pogodnej. Modernizacja oczyszczalni ma na celu usprawnienie jej pracy oraz zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków. Wybudowana zostanie również farma fotowoltaiczna, w celu znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej istniejącej oczyszczalni ścieków.

Wartość zadania: 10 430 600,82 zł, z czego dofinansowania jest 5 000 000,00 zł, które Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.