Trwa realizacja Programu CZYSTE POWIETRZE w Gminie Świerklany. Przypominamy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, że w budynku Urzędu Gminy Świerklany działa Punkt konsultacyjny świadczący bezpłatnie pomoc w zakresie wypełnienia i wysłania wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program Czyste Powietrze jest przede wszystkim skierowany do osób, które chcą wymienić stare, nieefektywne źródło ciepła na nowe, jak również zmodernizować instalację ogrzewania i ciepłej wody, dokonać termodernizacji budynku, wymienić stolarkę okienną czy drzwiową. Termomodernizacja oraz wymiana stolarki dostępna jest również dla osób, które źródło ciepła już wymieniły na nowe. Ponadto dla osób, które w ramach programu wymienią stare źródło ciepła na nowe, dostępne jest dofinansowanie do fotowoltaiki.

Przypominamy, że z oferty Punktu konsultacyjnego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Świerklany po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Termin konsultacji należy ustalać telefonicznie pod nr telefonu (32) 440 87 42, w następujących dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 13:00-17:00. W ramach Punktu można również skorzystać z komputera z dostępem do internetu dla tych mieszkańców, którzy chcą wysłać wniosek samodzielnie za pośrednictwem portalu beneficjenta. 

Strona programu: https://wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html 

Dodatkowe informacje: 

Informujemy mieszkańców, że w ramach Program Czyste Powietrze od dnia 1 lipca 2021 roku pojawi się możliwość wnioskowania o dotację w celu wymiany starego kotła na paliwo stałe na kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Możliwe do uzyskania dofinansowanie na ten rodzaj źródła ciepła będzie wynosiło:

- w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania: maksimum 9 000 zł, jednak nie więcej niż 45% poniesionych kosztów;

- w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania: maksimum 12 000 zł, jednak nie więcej niż 60% poniesionych kosztów.

Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign).  Muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3; posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.  Dofinansowania udziela się jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa.

Przypominamy, że w ramach programu dotacja może być udzielona na zakup i montaż następujących źródeł ciepła (pod warunkiem wymiany starego kotła na paliwo stałe):

- Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;

- Pompa ciepła powietrze/woda, w tym pompa  o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;

- Pompa ciepła typu powietrze/powietrze;

- Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;

- Kocioł gazowy kondensacyjny;

- Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu;

- Kocioł olejowy kondensacyjny;

- Kocioł na węgiel;

- Kocioł zgazowujący drewno;

- Kocioł na pellet drzewny;

- Ogrzewanie elektryczne.

Jednocześnie przypominamy, że dofinansowanie do kotła na paliwo stałe (ekogroszek, pellet, kocioł zgazowujący drewno) jest możliwe tylko wówczas, gdy w budynku nie ma przyłącza gazu. 

Gminny punkt konsultacyjny Programu: nr telefonu (32) 440 87 42, w następujących dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 13:00-17:00.