Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wójt i władze gminy

Wójt Gminy
Tomasz Pieczka 

Zdjęcie portretowe Wójta Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 502
e-mail  wojt@swierklany.pl

Do zakresu działania wójta gminy należy w szczególności:

 • kierowanie Urzędem i bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie zastępcy i pracowników Urzędu do załatwiana spraw w jego imieniu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • koordynowanie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i poza samorządowymi,
 • koordynowanie współdziałania organów gminy z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 
 • sprawowanie nadzoru nad:
 1. Samodzielnym stanowiskiem ds. obrony cywilnej,
 2. Biurem Obsługi Prawnej Urzędu,
 3. Urzędem Stanu Cywilnego,

Zastępca Wójta Gminy
Henryk Mincer

Zdjęcie portretowe Zastępcy Wójta Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 502
e-mail  zastepcawojta@swierklany.pl

Do zakresu działania Zastępcy Wójta gminy należy w szczególności:

 • Nadzór nad samodzielnymi stanowiskami,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, a w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z prawa działalności gospodarczej,
 • Podczas nieobecności Wójta składanie jednoosobowo oświadczeń woli we wszystkich sprawach z zakresu sprawowania zarządu mieniem Gminy,
 • Podczas nieobecności Wójta wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy,
 • Rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy (np.: bezrobocie, narkomania itp.),
 • Załatwianie spraw Gminy i Urzędu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy,
 • Promocja Gminy Świerklany,
 • Nadzorowanie właściwego rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji wpływających do Urzędu Gminy,
 • Nadzorowanie właściwego funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy Świerklany,
 • Załatwianie spraw związanych z interpelacjami Radnych i wnioskami Komisji Stałych Rady Gminy,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • Współpraca z wydawnictwem w sprawie wydawania „Kuriera Gminy Świerklany”,
 • sprawowanie nadzoru nad:
 1. Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 2. Referatem Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 3. Referatem Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych,
 4. Samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi komisji Rady Gminy i przedsiębiorczości,
 5. Samodzielnym stanowiskiem ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu Wójta.

Sekretarz Gminy
Małgorzata Dudek 

Zdjęcie portretowe Sekretarz Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.16
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 525
e-mail  sekretarz@swierklany.pl

Do zakresu działania sekretarza gminy należy w szczególności:

 • dbanie o sprawne funkcjonowanie Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi stron ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu wymogów i zasad zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw gminy w imieniu wójta gminy na podstawie jego upoważnienia,
 • nadzorowanie archiwizowania akt Urzędu,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy, wyborami Prezydenta RP,
 • zapewnienie sprawnej realizacji szczególnych zadań Urzędu nierozdzielnych do kompetencji referatów i samodzielnych stanowisk
 • sprawowanie nadzoru nad:
 1. Referatem Spraw Obywatelskich i Ogólnych,
 2. Referat Rozwoju i Promocji Gminy
 3. Pionem informatycznym,
 4. pracownikami obsługi,

Skarbnik Gminy
Anna Stępień

Zdjęcie portretowe Skarbnik Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.07,
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 505
e-mail  skarbnik@swierklany.pl

Do zakresu działania skarbnika gminy należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu oraz wpływów i środków pozabudżetowych,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • czuwanie nad zgodnością gospodarki finansowej gminy z przepisami,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach podległych i zakładach budżetowych wykonujących budżet gminy,
 • dysponowanie środkami funduszy celowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 • czuwanie nad majątkiem gminy i jego bieżącą ewidencją,
 • sporządzanie i przedkładanie wójtowi gminy okresowych analiz stanu realizacji budżetu gminy,
 • informowanie wójta gminy o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowego.


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY I ZASTĘPCĘ WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY 
odbywa się w każdy czwartek w godz. 16.00-17.00 - budynek Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany  

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.