W dniu wczorajszym (21.07), w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach przy ul. Równoległej 5 odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Jankowice, podczas którego wybrano nowego sołtysa oraz radę sołecką. W wyniku przeprowadzonego głosowania, nowym sołtysem Jankowic wybrana została p. Barbara Kula. Z kolei, w nowej radzie sołeckiej znaleźli się: Grażyna Szlosarek, Teresa Wieszala, Stanisław Smołka, Agnieszka Szotek, Joanna WójcikKazimierz Kopiec.

Gratulujemy nowo wybranym władzom sołeckim i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców Jankowic oraz całej gminy.