Na podstawie Obwieszczenia nr 47/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26.07.2021 r. przedstawiamy wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świerklany przeprowadzonych w dn. 25.07.2021 r. Wybory te zarządzono w jednym okręgu wyborczym (nr 11), w którym wybierano jednego radnego. Głosowania nie przeprowadzono z uwagi na fakt, że zarejestrowany został tylko 1 kandydat – Stanisław Smołka.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.swierklany.pl/wiadomosci/7201/wiadomosc/572054/wybory_uzupelniajace_do__rady__gminy__swierklany__w__okregu__wyb