Informujemy, że w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji, modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, Gmina Świerklany pozyskała kwotę 13 881,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie  stołówki szkolnej wraz z kuchnią w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach. Zostaną zakupione m.in.: naczynia, obrusy, urządzenia kuchenne, zamrażarka oraz zmodernizowana zostanie lada do wydawania posiłków.

Celem modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa 13 881,00 zł

Wkład własny gminy wynosi 3 471,00 zł

Wartość całkowita zadania: 17 352,00 zł