Działające na naszym terenie koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór wniosków potrwa do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Wsparcie może zostać przeznaczone na organizację przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać w szczególności na:

  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Aby uzyskać pomoc finansową, koła muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków: 

  • 5 tys. zł (do 30 osób),
  • 6 tys. zł (od 31 do 75),
  • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie powinno nastąpić do końca stycznia roku 2022. Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr