W związku z realizacją przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 929 informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 20 października, wystąpią czasowe zamknięcia jezdni. Zaplanowane prace polegać będą na wykonaniu warstwy ścieralnej na trasie głównej. Od godz. 7.00 do godz. 12.00 nastąpi zamknięcie ul. Świerklańskiej - na odcinku od skrzyżowania (rondo) z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Krótką (odcinek dł. 180 m). Z kolei, od godz. 10.00 do godz. 16.00 zamknięta będzie ul. Świerklańska – chodzi o odcinek od skrzyżowania (rondo) z ul. Nową do ul. Radosnej (odcinek dł. 500 m).

Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym do godz. 12.00 wyłączony będzie z użytku przystanek „Jankowice UG”.