Na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym z okazji 18-tych urodzin maskotki policyjnej – Sznupka. Ten wyjątkowy dla siebie dzień Sznupek dedykuje tym, którzy przede wszystkim potrzebują pomocy, w myśl maksymy: „Dobro. Im więcej go dajesz - tym więcej dostajesz”. Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych klas I-IV z terenu miasta Rybnika i powiatu rybnickiego.

Konkurs Komenda Miejska Policji w Rybniku ogłosiła we współpracy z Zespołem ds. Bezdomności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, Schroniskiem Św. Brata Alberta w Przegędzy, Jana Pawła II w Rybniku oraz Schroniskiem dla Osób Bezdomnych „Dom Nadziei” w Rybniku. Jego celem jest stworzenie kartki świątecznej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Prace konkursowe wraz z wypełnionym przez rodzica/opiekuna prawnego, formularzem zgłoszeniowym, który dostępny jest na https://rybnik.policja.gov.pl/k22/informacje/wiadomosci/325783,Dobro-Im-wiecej-go-dajesz-tym-wiecej-dostajeszZapraszamy-do-udzialu-w-konkursie.html należy przesłać do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku przy ul. Pl. Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik lub dostarczyć osobiście i wrzucić do skrzynki konkursowej, która umieszczona jest w holu. Termin zgłaszania prac mija 19 grudnia br. 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc do Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Rybniku pod nr tel. 47 8557 369, 798 032 244.