W ostatnim czasie poddane zostały społecznym konsultacjom projekty dwóch dokumentów dotyczących działalności GOPS Świerklany: w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku osłonowego.

Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany nr W.0050.18.2022 z dnia 25.01.2022 r. ogłoszono konsultacje w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach. Termin rozpoczęcia konsultacji określono na dzień 25.01.2022 r., a termin ich zakończenia - na dzień 27.01.202 r. (do godz. 12.00). Informujemy, że w powyższym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga.

Z kolei, Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany nr W.0050.17.2022 z dnia 24.01.2022 r. ogłoszono konsultacje  w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku osłonowego. Termin konsultacji wyznaczono na 24-27.01.2022 r. (do godz. 12.00). Także i w tym przypadku nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga