Wójt Gminy Świerklany zarządza, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerklany celem poznania opinii w przedmiocie powyższej uchwały.
§ 2. Określa się:
a) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 16.03.2022r.,
b) termin zakończenia konsultacji na dzień 23.03.2022r.
§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ww. projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany – w celu wyrażenia pisemnych opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
§ 4. Opinie należy składać w formie pisemnej w terminie określonym w § 3 w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany przy ul. Kościelnej 85 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerklany”.  Opinie powinny zawierać nazwę organizacji, dane osób upoważnionych do jej reprezentowania oraz treść stanowiska wyrażanego w opinii.
§ 5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o terminie i przedmiocie oraz wynikach konsultacji. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jak również ich brak, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.