W odpowiedzi na ofertę złożoną przez Stowarzyszenie TF 13 Scorpion i dotyczącą realizacji projektu pt.: „Zawody sportowe – IV Przegląd Musztry Klas Mundurowych” (działanie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej), informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. od 1.09 do 7.09 br. nie wpłynęła żadna opinia ani sugestia. W najbliższym czasie podpisana zostanie z wnioskodawcą umowa na udzielenie dotacji w wysokości 2520 zł.

Dodany: poniedziałek, 12 wrzesień 2022 08:07
Wielkość: 183.65 KB

Zarządzenie o przyznaniu dotacji w ramach MG.