Wójt Gminy Świerklany informuje, że z dniem 1 lutego 2021 r. swoją działalność w Urzędzie Gminy Świerklany rozpoczyna Punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z oferty Punktu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Świerklany, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Termin konsultacji należy ustalać telefonicznie pod nr telefonu (32) 440 87 42, w następujących dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 13:00-17:00.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące termomodernizacji budynku czy wymiany tzw. kopciuchów oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dotacje. Aby prawidłowo złożyć wniosek, konieczne są informacje dotyczące osoby wnioskującej i planowanej inwestycji. W celu usprawnienia procesu konsultacji, prosimy przed przyjściem na umówioną wizytę o wypełnienie formularza „INFORMACJE POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE” (do pobrania poniżej) i przyniesienie go do konsultanta w dniu umówionej wizyty wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje. Wydrukowane formularze są dostępne w urzędzie gminy (przy wejściu od ulicy Kościelnej) oraz w bibliotece publicznej w Świerklanach i w Jankowicach. 

W celu złożenia wniosku konieczne są:

 • dane wnioskodawcy: PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail;
 • obecność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem - przy podpisywaniu wypełnionego wniosku;

 • obecność współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej) – przy podpisywaniu wypełnionego wniosku; 

 • akt własności lokalu lub budynku;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków);
 • dokument potwierdzający dochód uzyskany w 2019 r. (np. PIT 37, PIT 40, PIT 16, PIT 28) lub za 2020 r. - jeśli wnioskodawca już się rozliczył; 
 • numer rachunku bankowego Wnioskodawcy;
 • znajomość powierzchni użytkowej budynku oraz rok oddania budynku do użytkowania (decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie), powierzchnia całkowita budynku (m2), powierzchnia wykorzystywana na prowadzenia działalności gospodarczej (m2);
 • zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji (data rozpoczęcia przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego) oraz kosztami,
 • informacja na temat planowanych inwestycji: rodzaj inwestycji (np. wymiana pieca, wymiana okien, docieplenie budynku), powierzchnia docieplenia (m2), powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2).

UWAGA – wnioski o dofinansowanie można składać dla przedsięwzięć, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Przedsięwzięcie można realizować maksymalnie 30 miesięcy, nie później jednak niż do 30.06.2029 roku.

Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego – nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Istnieje możliwość łączenia dotacji w ramach „Czystego Powietrza” z dotacjami z gminnych programów.

Właściciele budynków, dla których po 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o pozwolenia na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie na: wymianę źródła ciepła wraz z instalacją co, cwu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. 

 

       Plakat programu "Czyste powietrze"

Dodany: wtorek, 02 luty 2021 14:35
Wielkość: 109 KB