Notice: Undefined variable: baseurl in /nowa/plugins/content/responsive-tables/responsive-tables.php on line 17

W gminie trwa realizacja Programu „Czyste Powietrze”, prowadzonego pod egidą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W sposób szczególny chcielibyśmy zainteresować tym tematem mieszkańców o niskim statusie materialnym – osoby, które z powodu trudnej sytuacji finansowej ogrzewają swoje domy i mieszkania przy użyciu niedozwolonych materiałów (lakierowane meble, plastikowe butelki, itp.). Osoby te mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach po zaświadczenie dotyczące sytuacji materialnej rodziny, które pomoże im uzyskać finansowe wsparcie Programu „Czyste Powietrze”, w ramach tzw. podwyższonego poziomu dofinansowania.

Przypominamy, że warunkiem uzyskania takiego wsparcia jest wykazany na zaświadczeniu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, średni dochód nieprzekraczający:

  • 1 400,00 zł miesięcznie na każdą osobę w gospodarstwie domowym,
  • 1 960 zł miesięcznie na osobę w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Od lipca br. kwoty te powinny uleć podwyższeniu, o czym informowaliśmy wcześniej.

Przykładowe maksymalne wartości dotacji dla osób uprawnionych do poziomu podwyższonego (mogą być niższe w zależności od kwoty rzeczywiście poniesionych wydatków):

  • kocioł gazowy kondensacyjny: 9 000,00 zł,
  • kotłowania gazowa (w przypadku konieczności doprowadzenia gazu do budynku): 11 250,00 zł,
  • kocioł na węgiel: 6 000,00 zł,
  • kocioł na pelet: 12 000,00 zł.

Ponadto, można również się starać o podwyższone dofinansowanie na: podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, kocioł olejowy, kocioł zgazowujący drewno, ogrzewanie elektryczne. Dodatkowo można otrzymać dotację na wymianę instalacji ogrzewania i ciepłej wody, fotowoltaikę, oceplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Zachęcamy do kontaktu z działającym w Urzędzie Gminy Świerklany, Punktem konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, którego pracownicy pomogą zainteresowanym mieszkańcom w załatwieniu formalności związanych z wymianą źródła ogrzewania. Termin konsultacji należy ustalić telefonicznie pod nr telefonu (32) 440 87 42, w następujących dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 13:00-17:00.