Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że dn. 15 lipca zmianie uległ program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zmiana ta umożliwi mieszkańcom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia, czyli wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki. Szczegóły dotyczące zmian w Programie dostępne są pod linkiem: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-w-zakresie-udzielania-prefinansowania-dla-beneficjentow-czesci-2-i-czesci-3-programu.html

Przypominamy jednocześnie, że od 15 lipca wnioski o dofinansowanie można składać jedynie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl/) lub w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym znajdującym się w Urzędzie Gminy Świerklany, pok. 1.11.  Możliwość spotkania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Telefon kontaktowy (32) 440 87 42, punkt czynny we wtorki i środy od 13.00 do 16.00 oraz w czwartki od 13.00 do 17.00.