Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Dla Mieszkańca

Stypendium Wójta Gminy

W celu wsparcia i wyrażenia uznania dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany, Wójt Gminy Świerklany co roku przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i/lub w sporcie. Trafiają one do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do słuchaczy uczelni osiągających sukcesy w przynajmniej jednej z tych dziedzin. Zgodnie z aktualnym regulaminem przyznawania stypendiów Wójta Gminy, wprowadzonym  Uchwałą nr 253/XXXVII/21 Rady Gminy Świerklany z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany, każdego roku na wnioski uczniów czekamy do dnia 31 sierpnia br., a na wnioski studentów – do 30 września br.

Stypendium to udzielane jest jednorazowo za ostatni rok szkolny/akademicki niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia ucznia/studenta w nauce lub/i w sporcie oraz jego zachowanie/opinia w środowisku.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (32) 432 75 32.