Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Infrastruktura

Drogi

 
Kategoria Oznaczenie Relacja Przebieg na terenie gminy
Droga wojewódzka nr 929 (IV klasy technicznej) Rybnik - Świerklany Górne ul. Rybnicka i ul. Świerklańska
Droga wojewódzka nr 930 (IV klasy technicznej) Świerklany Dolne - Mszana ul. 3 Maja
Droga wojewódzka nr 932(IV klasy technicznej) Wodzisław - Świerklany Dolne - Świerklany Górne - Żory ul. Wodzisławska, ul. Kościelna i ul. Żorska
Droga powiatowa nr 14-665 Jankowice - Rybnik ul. Nowa
Droga powiatowa nr 14-666 Rybnik Gotartowice - Świerklany Górne ul. Boryńska
Droga powiatowa nr 14-667 Świerklany Górne - Jastrzębie Zdrój (Borynia) ul. Boryńska
Drogi gminne(ważniejsze)     ul. Rybnicka (w Jankowicach); ul. Kościelna i ul. Szerocka (od Boryńskiej do KWK Borynia)

Łączna długość sieci drogowo-ulicznej na terenie gminy wynosi 102,4 km (z wyłączeniem autostrady), z czego:

  • drogi wojewódzkie - 10,7 km,
  • drogi powiatowe - 8,7 km,
  •  drogi gminne wraz z drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy - 83 km.

Obciążenie dróg na terenie gminy zaliczyć można do wysokich, a ich parametry techniczne nie zapewniają dostatecznej przepustowości. W najbliższym czasie przewiduje się podniesienie klasy technicznej głównych tras wiążących Świerklany z sąsiednimi miejscowościami, aby złagodzić negatywny wpływ stosunkowo dużego natężenia ruchu ciężkiego na drogowy ruch kołowy.

 

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja sanitarna
Z ramienia Gminy Świerklany gospodarkę wodno-ściekową prowadzi Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach z siedzibą w Jankowicach przy ul. Prostej 2.

GZWiK dostarcza wodę uzdatnioną do spożycia do około 3.900 gospodarstw domowych oraz do około 200 firm usługowo-produkcyjnych, a odbiera ścieki sanitarno-bytowe z około 2.400 przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzając je do gminnej Oczyszczalni Ścieków. Tabor beczkowozów świadczy usługi wywozu nieczystości z pozostałych terenów.

Woda podlega systematycznym badaniom laboratoryjnym, zarówno na poziomie sieci magistralnej, jak i sieci rozdzielczej. Wodociągi świerklańsko-jankowickie zasilane są przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w układzie pierścieniowym, tworzącym największą sieć magistralną na terenie woj. śląskiego.
Woda nasza jest mieszanką wód pochodzących ze Zbiornika Goczałkowickiego z Doliny Górnej Wisły oraz z szeregu ujęć głębinowych zlokalizowanych w Czańcu, Strumieniu i Dziećkowicach. Długość gminnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami wynosi około 170 km.

W trosce o środowisko naturalne i potrzeby mieszkańców, gmina wybudowała i systematycznie modernizuje Oczyszczalnię Ścieków.
Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oscyluje w granicach 140 km, nie licząc długości przyłączy kanalizacyjnych. Wraz ze 23 pompowniami ścieków tworzy kręgosłup gminnej infrastruktury.
Gmina działa zgodnie z zasadami synergii, dlatego na oczyszczalni powstaje kompostownia bębnowa (hermetycznie szczelna), w której będzie wytwarzany kompost z osadu ściekowego, słomy, liści i odpadów zielonych. Planowana jest też budowa fotowoltaiki.

 

Stan elektryfikacji
Teren Gminy Świerklany jest wyposażony w energię elektryczną w sposób zabezpieczający jej istniejące i przyszłe potrzeby. Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV relacji:

Wielopole - Borynia,
Moszczenica - Pniówek,
Moszczanica - Dalgaz Marklowice,
Huta Silesia - KWK Jankowice; odczep Grzybowa,
Wielopole - Chwałowice; odczep Grzybowa,
Chwałowice - Jankowice,
Jankowice - Szyb Marklowice,
Szyb Marklowice - Radlin,
Odczep Rymer z linii Nowiny - Radlin,
Wielopole - Kłokocin,
Kłokocin - Folwarki.
Ponadto przez teren gminy przebiega linia 60 kV relacji Paruszowiec - Marcel. Sieć elektryczną uzupełniają 3 stacje transformatorowe (Kłokocin 110 kV / 20 kV, Grzybowa 110 kV / 15 kV, Radlin 110 kV / 20 kV).

 

Stan telefonizacji
Operatorem stacjonarnym działającym na terenie Gminy Świerklany jest Orange Polska SA. Ponadto obszar gminy jest objęty zasięgiem sieci telefonii komórkowych GSM: T-Mobile, Plus GSM i Orange.

Obecnie telefon stacjonarny posiada około 60% gospodarstw domowych, co odpowiada liczbie 2 000 numerów. Ponadto na terenie gminy znajduje się 12 ogólnie dostępnych aparatów telefonicznych. Przeprowadzona w latach 2000-2002 modernizacja sieci telefonicznej przez Telekomunikację Polską SA, polegająca na zastosowaniu pętli światłowodowej, pozwala na dalszy rozwój sieci telefonicznej i teleinformatycznej w gminie.

 

Stan gazyfikacji
Gmina Świerklany zaopatrywana jest w gaz przewodowy poprzez Zakład Gazowniczy ROW w Świerklanach, mający swoją siedzibę na terenie gminy. Wyposażenie obejmuje sieć gazową:

  • przesyłową wysokoprężną,
  • średnioprężną,
  • rozdzielczą średnioprężną.


Nasycenie siecią gazowniczą nie jest na terenie gminy równomierne. W rejon Jankowic, w obszarach występowania szkód górniczych, sieć gazowa nie jest doprowadzona. Pozostała część gminy, tj. Świerklany Górne i Świerklany Dolne są zaopatrzone w gaz.

Na terenie gminy gaz wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków i uzyskiwania ciepłej wody. Zdecydowanie w ograniczonym stopniu wykorzystywany jest do ogrzewania mieszkań. Cena gazu wpływa na rezygnację mieszkańców gminy z wykorzystania gazu na cele grzewcze nawet przy zainstalowanych w domach mieszkalnych kotłach gazowych. Do sieci gazowniczej przyłączonych jest około 1 300 odbiorców.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.