Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Podsumowanie kadencji

Budowa, modernizacja obiektów gminnych

W rejonie skrzyżowania ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2474 m.kw. i kubaturze 9020 m.sześc., składający się z pomieszczeń technicznych i archiwów utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi. Z założenia jest to budynek użyteczności publicznej, który skupiać będzie kilka różnych instytucji, wraz z Urzędem Gminy Świerklany. Inwestycja polegająca na budowie nowej siedziby dla UG została zakończona, podobnie jak prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, łącznie z budową dwóch parkingów łącznie na 72 miejsca postojowe (w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – od strony ul. Kościelnej oraz przy ul. Kościuszki, gdzie umiejscowione zostało główne wejście do budynku. Wyprowadzka gminnego magistratu z Jankowic do nowego budynku w Świerklanach planowo ma nastąpić jeszcze w 2018 r. Koszt wykonania inwestycji w całości finansowany jest z gminnego budżetu. 

Nowoczesny budynek gminnego magistratu

080

Przedszkole marzeń
Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowane zostały w ostatnich latach, była niewątpliwie budowa przedszkola w sołectwie Świerklany Dolne. Czterooddziałowa placówka dla około setki dzieci, z przestronnymi salami zajęciowymi oraz kuchnią i stołówką powstała przy kompleksie oświatowym w sołectwie Świerklany Dolne. O tym, w jak trudnych warunkach uczyli się i bawili wychowankowie placówki przy ul. 3 Maja wiadomo było od dawna. Przedszkolu brakowało przestronności, nie było też ono funkcjonalne, głównie dlatego, że powstało częściowo w byłym mieszkaniu nauczycielskim. Projekt nowego przedszkola przygotowała dla Gminy Pracownia Projektowa „Domino”, a przetarg na wykonanie prac wygrała firma F-BUD z Wodzisławia Śląskiego. Szczegółowe dane na temat powstałej inwestycji: powierzchnia zabudowy - 589,92 m.kw.; kubatura - 5970 m.sześc., powierzchnia całkowita - 1687,52 m.kw. Koszt całości prac polegających na budowie obiektu i jego wyposażeniu wyniósł 5 475 549,44 zł. W budynku przy ul. 3 Maja powstały pomieszczenia użytkowe w postaci sal do prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzona została kuchnia i stołówka, gdzie serwowane są posiłki dla uczniów i nauczycieli z sąsiedniej szkoły podstawowej. W kuchni tej są również przygotowywane posiłki dla dzieci z przedszkola, dowożone do sal windą towarową. Ponadto utworzone zostały szatnie, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz toalety. Budynek jest podpiwniczony, posiada parter i piętro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie unijne do budowy i wyposażenia obiektu, jak również do prowadzenia zajęć z przedszkolakami i szkoleń dla kadry nauczycielskiej. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w części sprawozdania poświęconej zadaniom zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

32154

Remonty gminnych obiektów
Trudno zliczyć wszystkie prace, jakie w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzone zostały w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy. Tylko w 2018 r. nastąpiła wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach oraz w obu budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, gdzie mieszczą się remizy strażackie (środki gminne). Budynek GOKiR-u w Jankowicach został ponadto wyremontowany ze szkód górniczych - m.in. zlikwidowano pęknięcia w murach, wyregulowano stolarkę okienną i drzwiową oraz pomalowano ściany wewnątrz budynku, zaś na zewnątrz naprawiono i pomalowano elewację, wyregulowano windę i na nowo ułożono nawierzchnię wokół budynku. Okres wakacyjny co roku Gmina wykorzystuje na przeprowadzenie prac renowacyjnych w placówkach oświatowych. W roku bieżącym był to budynek SP nr 2 w Świerklanach - zadanie obejmowało remont elewacji sali gimnastycznej i remont dachu, a także wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w segmencie, gdzie znajdują się szatnie i sanitariaty oraz wymianę płytek i kabin natryskowych, które były już w bardzo złym stanie. Prace naprawczo-remontowe Gmina prowadzi nieustannie, w miarę posiadanych środków, mając na względzie fakt, aby udostępniane budynki wraz z otoczeniem i sprzętem jak najdłużej służyły mieszkańcom.

41412

Wcześniej nastąpił remont stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach, polegający na przebudowie kuchni przedszkola oraz świetlicy - jadalni w szkole. Celem było dostosowanie pomieszczeń do zwiększonej liczby uczniów i co za tym idzie – większej liczby wydawanych posiłków. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r., w całości sfinansowane ze środków budżetu gminy. Władze gminy pomyślały również o bezpieczeństwie wychowanków Przedszkola nr 2 w Świerklanach, przygotowując dla nich teren do zabawy i bezpiecznego wypoczynku.

 

Prace w domach przedpogrzebowych
Warto wspomnieć o remontach, jakie w czasie ostatnich kilku lat przeprowadzone zostały w dwóch istniejących na naszym terenie domach przedpogrzebowych. W budynku w Świerklanach wykonano nowe tynki oraz naprawiono i pomalowano elewację, naprawiono oświetlenie oraz wymieniono źródła światła na ledowe w latarniach wokół obiektu, zamontowano też poręcz przy schodach zewnętrznych, a ostatnio naprawiono uszkodzone kominy na dachu i pomalowano pomieszczenia wewnętrzne.

Z kolei Dom Przedpogrzebowy w Jankowicach, to m.in. remont elewacji budynku, naprawa uszkodzonego dachu oraz pęknięć na ścianach wewnątrz obiektu. W roku 2018 nastąpiła ponadto konserwacja drewnianej konstrukcji dzwonnicy.

762