Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Informacja o zadaniach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych

 

2015 r.

Kraina EKO-logiczna”- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia”, polegające na utworzeniu szkolnej pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Świerklanach poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Wartość projektu: 35 665,23 zł
Dofinansowanie: 35 441,48 zł
Wkład własny: 223,75 zł

Kraina EKO-logiczna - osoby wykonujące eksperymenty chemiczne

Odkrywcy leśnych skarbów”- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia”, polegające na utworzeniu pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Jankowicach, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Wartość projektu: 21 799,39 zł
Dofinansowanie: 20 175,52 zł
Wkład własny: 1 623,88 zł

 

Barwy kultury i mozaika tradycji” – promocja zrównoważonego rozwoju w Gminie Świerklany” - zadanie dofinansowane z Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wartość projektu: 70 725,27 zł
Dofinansowanie: 55 479,42 zł
Wkład własny: 15 245,85 zł

Remont drogi gminnej - ul. Strażacka w miejscowości Świerklany- zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie dotyczyło remontu odcinka ul. Strażackiej na szer. 3,00-5,00 m. o nawierzchni asfaltowej o dł. 990,00 m.

Wartość projektu: 870 565,33 zł
Dofinansowanie: 416 633,00 zł
Wkład własny: 453 932,33 zł

Blisko a zarazem daleko od błędnej rzeczywistości”- zadanie dofinansowane z programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

Wartość projektu: 24 640,00 zł
Dofinansowanie: 19 600,00 zł
Wkład własny: 5 040,00 zł

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023 – zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W ramach realizacji zadania powstał Plan Gospodarni Niskoemisyjne dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023. W związku z realizacja projektu Gmina Świerklany wzbogaciła się o dokument, w którym zaplanowano działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy.

Wartość projektu: 8 900,00 zł
Dofinansowanie: 7 120,00 zł
Wkład własny: 1 780,00 zł

Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z utworzeniem kuchni i remontem pomieszczeń - zadanie dofinansowane z Poddziałania 12.1.2 Edukacja wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu powstała nowa infrastruktura przedszkolna, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Wartość projektu: 5 126 502,77 zł
Dofinansowanie: 2 306 494,86 zł
Wkład własny: 2 820 007,91 zł 

Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach - fundamenty na placu budowy

Książki naszych marzeń” – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, polegające na zakupie nowości wydawniczych dla 3 gminnych szkół podstawowych.

Wartość projektu: 8 125,00 zł
Dofinansowanie: 6 496,14 zł
Wkład własny: 1 628,86 zł

Książki naszych marzeń - regał z książkami

Edukacja bez barier” - zadanie dofinansowane z Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze efekty realizacji projektu, to: objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 489 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany, realizacja zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu, w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, prowadzenie części zajęć z wykorzystaniem techniki e-learning poprzez utworzoną w ramach projektu platformę edukacyjną, dostępną pod adresem Edukacja bez barier - Promocja e-edukacji w Polsce powstanie międzyszkolnej pracowni do zajęć z fizyki i astronomii w Gimnazjum w Jankowicach.

Wartość projektu: 339 394,79 zł
Dofinansowanie: 288 485,57 zł
Budżet Państwa: 16 969,74 zł
Wkład własny: 33 939,48 zł

2016 r.

Na polsko-czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” - zadanie dofinansowane z programu Interreg V-A Cz-PL. W ramach projektu, w okresie wrzesień 2016 r. – sierpień 2017 r. wspólnie z partnerską czeską gminą Vetrkovice zorganizowano szereg imprez kulturalno–edukacyjnych po obu stronach granicy, w tym m.in. dni gminy, Dzień Dziecka, rajdy górskie, turniej strażacki, turniej piłkarski, jarmark świąteczny. Pomimo zakończenia projektu, współpraca jest kontynuowana (np. wspólny udział w turniejach strażackich, festynach i imprezach okolicznościowych, plany dotyczące kolejnego projektu).

Lorem ipsum
Lorem ipsum

Wartość projektu: 17 501,92 euro
Dofinansowanie: 14 889,29 euro
Budżet państwa: 875,84 euro
Wkład własny: 1 751,68 euro

Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem zadania była przebudowa ulic Równoległej w Jankowicach o szer. od 4,5 do 5 m. na długości 853,62 metrów o nawierzchni asfaltowej.

Wartość projektu: 964 597,13 zł
Dofinansowanie: 481 237,00 zł
Wkład własny: 483 360,13 zł

Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice w ramach zabezpieczenia wspomnianej drogi przed szkodami górniczymi - kwota 58.500,00 zł.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023 - zadanie dofinansowane środków WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość projektu: 30 000,00 zł
Dofinansowanie: 24 000,00 zł
Wkład własny: 6 000,00 zł

„Bezpieczna +” - zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. W ramach projektu zrealizowano: szkolenia dla nauczycieli i członków stowarzyszeń z zakresie realizacji działań profilaktycznych oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkolenia dla rodziców, zajęcia artystyczne dla uczniów, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty taneczne oraz wystawę powstałych prac. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

Wartość projektu: 33 881,50 zł
Dofinansowanie: 27 105,00 zł
Wkład własny: 6 776,50 zł. 

2017 r.


„Radosne przedszkole”- zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu: 334 561,92 zł
Dofinansowanie: 284 377,63 zł
Wkład własny: 50 184,29 zł

W ramach projektu, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku wsparcie otrzymało 59 dzieci, dla których utworzono dodatkowe miejsca przedszkolne w Przedszkolu nr 2. W zajęciach dodatkowych brało udział 126 dzieci (zajęcia prowadzone były z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii czy zajęć społeczno-emocjonalnych.

321

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlania solarnego na terenie Gminy Świerklany - zadanie dofinansowane w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 – Odnawialne źródła energii.
Projekt obejmował montaż 36 sztuk kompletów lamp ledowych, dla których energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Umowa na dofinansowanie została podpisana 29 grudnia 2016 roku. Projekt rozliczono w pierwszej połowie 2017 roku.

Wartość projektu: 266 856,53 zł
Dofinansowanie: 183 708,26 zł

Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 5.1.2, zrealizowano projekt pn.”.

Wartość całkowita projektu: 12 017 419,12 zł
Wartość dofinansowania: 4 629 216,62 zł

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerklany - zadanie zrealizowane w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023. Zadanie było częścią dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerklany na lata 2017-2032”.

Wysokość dofinansowania: 6 000,00 zł
łączna wartość opracowania programu: 8 500,00 zł

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2017 roku - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie polegało na modernizacji źródeł ciepła w 217 budynkach i obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na: kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) - 154 szt., kotły opalane biomasą klasy 5 – 20 szt., kotły gazowe – 43 szt.,

Wartość zadania: 2 923 983,01 zł
WFOŚiGW: 1 265 734,00 zł, w tym:
pożyczka: 843 822,67 zł
dotacja: 421 911,33 zł
środki użytkowników: 1 658 249,01 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukierunkowane na doposażenie bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników). W roku 2017 dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Jankowicach i Gimnazjum w Świerklanach (zakupiony księgozbiór przejęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach) otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania w programie, którą w całości przeznaczyły na zakup książek do swoich bibliotek.

Wartość projektu: 30 000,00 zł
Dofinansowanie: 24 000,00 zł
Wkład własny: 6 000,00 zł

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – pozyskane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia przeznaczono na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego działania szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej we wszystkich 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

Wartość projektu: 9 185,62 zł
Dofinansowanie: 9 185,62 zł.

Przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach wraz ze skrzyżowaniem - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem zadania była przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach na długości 725,00 metrów o nawierzchni asfaltowej.

Wartość projektu: 1 077 890,72 zł
Dofinansowanie: 428 282,00 zł
Wkład własny: 649 608,72 zł

2018 r.


Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Świerklany - zadanie dofinansowane jest z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Celu strategicznego: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej , OP 1.Rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, Ochrona Przyrody 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej. Projekt polegał na zachowaniu odpowiedniej kondycji zdrowotnej i estetyki pomników przyrody, a także likwidacji zagrożenia dla ludzi i mienia. Przedmiotem projektu jest wykonanie opinii dendrologicznej pnia i głównych konarów drzewa Buk Sobieskiego (badanie tomografem lub/i test obciążeniowy) oraz prace pielęgnacyjne Buka Sobieskiego i wielogatunkowej grupy 23 drzew.

Wartość projektu: 23 095,50 zł
Dofinansowanie: 17 982,15 zł
Wkład własny: 5 113,35 zł

 
 213
   
 
 


Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany na 2018 rok - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w 130 budynkach jednorodzinnych i będzie obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na:kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) - 93 szt.
kotły opalane biomasą 5 klasy - 12 szt.
nowoczesne kotły gazowe – 24 szt.

Wartość zadania: 1 874 568,83 zł
WFOŚiGW: 780 000,00 zł, w tym:
pożyczka: 520 000,00 zł,
dotacja: 260 000,00 zł,
środki użytkowników: 1 094 568,83 zł.

 
 
 
 500x450-toheight-90-wfos_logo 
   
 
 


Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku - cz.II - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w 80 budynkach jednorodzinnych będzie obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na:kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) posiadające aktualny atest energetyczno-emisyjny) - 49 szt.
nowoczesne kotły gazowe – 31 szt.

Wartość zadania: 1 035 887,52 zł
WFOŚiGW: 479.734,00 zł, w tym:
pożyczka: 319 822,67 zł,
dotacja: 159 911,33 zł
środki użytkowników: 556 153,52 zł.

W sumie, w ramach opisanych wyżej dwóch projektów przewidziano montaż 157 kotłów węglowych klasy 5, a także 12 kotłów opalanych biomasą, 50 nowoczesnych kotłów gazowych i 1 pompy ciepła. Te liczby świadczą o tym, że z niską emisją walczymy aktywnie i podejmujemy konkretne działania na rzecz jej ograniczenia.


„Edukacja bez barier+” - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zaplanowana w okresie lipiec 2018 – kwiecień 2020 roku. W tym okresie planuje się w 3 gminnych szkołach podstawowych: - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych, - realizację zajęć dodatkowych (zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, psychospołeczne): w sumie 2 823 godziny zajęć dla min. 325 uczniów, - realizację szkoleń i studiów podyplomowych dla 60 nauczycieli (z czego studia podyplomowe podejmie 8 z nich).

Wartość projektu: 496 439,25 zł, w tym:
dofinansowanie: 446 795,32 zł,
wkład własny: 49 643,93 zł (z czego 39 180 zł stanowi wkład niepieniężny).


Sport porusza szkołę - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. W jego ramach w każdej szkole w Gminie prowadzone są – w okresie maj 2018 – listopad 2018 - dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej (w sumie dla ponad 300 uczniów).

Wartość projektu: 20 100,00 zł,
dofinansowanie: 10 050,00 zł,
wkład własny: 10 050,00 zł.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukierunkowane na doposażenie bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników). W roku 2018 Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania w programie – jej wydatkowanie nastąpi do grudnia 2018 roku.

Wartość projektu: 15 000,00 zł:
dofinansowanie: 12 000,00 zł,
wkład własny: 3 000,00 zł.


„Ratujemy życie!” - doposażenie OSP Jankowice i OSP Świerklany w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości – zadanie dofinansowane ze środków funduszu będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. W okresie realizacji projektu, tj. od maja do lipca 2018 roku, zakupiono i przekazano strażakom z OSP Jankowice i Świerklany sprzęt ratowniczy, na który jednostki te złożyły zapotrzebowanie, tj. defibrylator, parawany ochronne, reflektor akumulatorowy, detektor wielogazowy, pilarkę, kamerę termowizyjną i podpory do stabilizacji. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

Wartość projektu: 31 566,01 zł,
dofinansowanie: 31 250,34 zł,
wkład własny: 315,67 zł. 
 3124
   
  
 

 

 


Rządowy Program „Aktywna tablica” – zadanie dotowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej, obejmujące zakup 6 sztuk (po 2 sztuki dla każdej szkoły) nowoczesnych interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Realizacja zadania zakończy się w grudniu 2018 roku.

Wartość projektu: 52 500,00 zł
Dofinansowanie: 42 000,00 zł
Wkład własny: 10 500,00 zł


Remonty dróg w ramach szkód górniczych
Gmina pozyskała środki od kopalń: KWK Jankowice i KWK Borynia na remonty następujących dróg:łącznik ul. Hoły z ul. Kościelną w Jankowicach – kwota 19 017,03 zł (refundacja kosztów wykonania remontu drogi w 2017 r.) – środki kopalni Jankowice;
ul. Gogołowska w Świerklanach – kwota 317 000,00 zł (kopalnia Borynia).

500x450-toheight-90-gogolowska 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.