Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Świadczenia dla mieszkańców, akcje społeczne

Informacja o świadczeniach dla mieszkańców
Z roku na rok zwiększa się liczba zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej i świadczeń dla mieszkańców. Przykładem może być świadczenie 500+ oraz program „Dobry start”, przewidujący wypłatę kwoty 300 zł dla uczących się dzieci i młodzieży. W Gminie Świerklany wypłatą ww. świadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mający swoją siedzibę przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach. Do końca sierpnia br. świadczeń wychowawczych 500+ udzielono 9 418 na kwotę 4 691 265 zł, zaś świadczeń z tytułu „Dobrego startu” – 734 za 220 200 zł.
Do zadań GOPS-u należy również udzielanie świadczeń przewidzianych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz realizacja świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i tych związanych z funduszem alimentacyjnym, a także sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi, wydawanie Kart Dużej Rodziny (w tym roku do Ośrodka wpłynęło 30 wniosków w sprawie o wydanie 126 Kart Dużej Rodziny) oraz realizowanie wspomnianych wcześniej świadczeń: 500+ i „Dobry Start”.

To oczywiście nie wszystkie zadania Ośrodka, którego celem są również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; zadania polegające na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców, praca socjalna w środowisku, pomoc w zakresie dożywiania, itp. Zadań tych jest naprawdę wiele, my skupimy się na niektórych z nich. W celu szczegółowego zobrazowania, jak sytuacja dotycząca wypłaty świadczeń rodzinnych w naszej gminie przedstawiała się na dzień 31.08.2018 r., zamieszczamy tabelę.

Lp. Rodzaj świadczeń rodzinnych Liczba świadczeń Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), a także zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne 6 536 1 264 000,00
2. Świadczenia wychowawcze 500+ 9 418    4 691 265
3. "dobry start" 734 220 200
4. Świadczenia rodzicielskie 312 287 870
5. "za życiem" 1 4 000
6. Składki na ubezpieczenie społeczne 299 96 265
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 3 917
8. Fundusz alimentacyjny 139 58 350
9. Zasiłek opiekuna 56 28 835
  Ogółem: 17529 6 654 702

Do 31. 08.2018r. przyznano dodatek 8 osobom, a jego kwota wynosi łącznie 5 749 zł.

Warto podkreślić, że władze gminy dbają o wszystkich mieszkańców, w tym także o podopiecznych GOPS-u, między innymi poprzez organizowanie każdego roku świątecznych spotkań bożonarodzeniowych i wielkanocnych, którym każdorazowo towarzyszy poczęstunek i program artystyczny.

871

Objazdowy Jarmark Ofert Pracy
Z inicjatywy wójta Tomasza Pieczki organizowane są w naszej gminie cykliczne targi pracy, których celem jest walka z bezrobociem i pomoc mieszkańcom w znalezieniu zatrudnienia. Dwa-trzy razy w roku specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku oraz przedstawiciele pracodawców spotykają się z osobami poszukującymi pracy oraz tymi, które chcą zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia, aby przedstawić im najnowsze oferty czy pomóc w przekwalifikowaniu się. Objazdowy Jarmark Ofert Pracy odbywa się na przemian w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach i w Jankowicach. Ostatnie spotkanie miało miejsce pod koniec marca br. W roku 2018 planowany jest jeszcze jeden Objazdowy Jarmark Ofert Pracy.

431

Bezpłatne akcje mammograficzne
To kolejna inicjatywa władz gminy, tym razem skierowana do mieszkanek w wieku od 50 do 69 lat, posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Mammobus – bo to w nim wykonywane są bezpłatne badania w celu wykrycia raka piersi, stacjonuje zwykle przy siedzibie GOKiR-u w Świerklanach lub tamtejszym ośrodku zdrowia.
Co jest ważne, panie nie muszą się wcześniej rejestrować – wystarczy, że zabiorą ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii, jeżeli została ona wykonana poza gliwickim Centrum Onkologii, które jest głównym organizatorem akcji. Badania wykonywane są w mammobusie przy użyciu nowoczesnego - cyfrowego mammografu, pozwalającego na uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy zastosowaniu bardzo niskiej dawki promieniowania. Opis zdjęć dokonywany jest przez minimum dwóch lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach - specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi, pacjentka ma zapewnioną bezpłatną opiekę i dalsze niezbędne badania w gliwickiej placówce. W ostatnich latach odbyło się w Gminie Świerklany kilkanaście bezpłatnych akcji mammograficznych. Mammobus odwiedza nas zwykle dwa – trzy razy w roku. Ostatnia taka akcja miała miejsce pod koniec sierpnia br.

87321

Współpraca z III sektorem
Realizując zasadę, aby każdy mieszkaniec gminy – starszy czy młodszy, o różnych zainteresowaniach, znalazł coś dla siebie, Gmina wspierała różne przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, a także kulturalnego rozwoju, pielęgnowania śląskości, itp. Działania, jakie były podejmowane na terenie Gminy Świerklany w latach 2014-2018 miały w szczególności przyczynić się do rozwoju u naszych mieszkańców poczucia przynależności do lokalnej społeczności, jak również pomóc im oraz Gminie w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I tak, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina udzieliła finansowego wsparcia (otwarte konkursy ofert, małe granty) m.in. organizację warsztatów malarskich i Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, zajęć dla osób niepełnosprawnych, konkursów wiedzy w różnych dziedzinach, lekcji gry na gitarze, treningów taekwon-do (szczegóły poniżej), zajęć szkółki jeździeckiej, zawodów skata sportowego i wielu innych, jak również wsparła finansowo wyjazd dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i z problemem alkoholowym na kolonie letnie.
Warto wspomnieć o tym, że Gmina aktywnie wspierała również rozwój sportu na jej terenie – także i tu czynione były i są starania, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy wachlarz ofert z zakresu sportu (piłka nożna, kolarstwo, siatkówka, sztuki walki, jeździectwo, itd.). Poniżej prezentujemy wykaz kwot dotacji udzielonych w latach 2014-2018 (stan na 31.08.2018 r.):

2014 r. – 136.000,00 zł na pożytek publiczny i 250.000,00 zł na sport
2015 r. – 122.000,00 zł na pożytek publiczny i 267.000,00 zł na sport
2016 r. – 143.000,00 zł na pożytek publiczny i 250.000,00 zł na sport
2017 r. – 153.500,00 zł na pożytek publiczny i 200.000,00 zł na sport
2018 r. – 165.710,00 zł na pożytek publiczny i 215.000,00 zł na sport

Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, to nie tylko przekazywanie im dotacji, ale też promowanie ich działalności (m.in. ogłoszenia o rekrutacji uczestników projektów na stronie internetowej UG, zapowiedzi imprez ogólnodostępnych, relacje z wydarzeń zamieszczane w gminnej gazecie czy w telewizji) oraz informowanie o możliwościach otrzymania dotacji z innych źródeł. W szczególności widać to w przypadku klubów sportowych, które mogły liczyć na Urząd Gminy w zakresie informowania o ogłoszonych konkursach zewnętrznych i ewentualną pomoc przy wypełnieniu wniosków aplikacyjnych. Przykładem może być realizowany pod egidą Ministerstwa Sportu w latach 2016-2018, Program KLUB ukierunkowany na wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W ramach tegoż programu dotacje otrzymał między innymi LKS „Forteca” Świerklany (10 tys. zł w 2016 roku i tyle samo w 2017 r.) i LKS „Orzeł” Jankowice – 10 tys. zł w 2018 r.

93871231

Zajęcia Taekwon-do
Cieszą się starsi i młodsi amatorzy wschodnich sztuk walki, dla których z gminnego budżetu od kilku już lat organizowane są zajęcia w sali gimnastycznej SP nr 2 w Świerklanach. Nauką podstawowych chwytów zainteresowane są w szczególności dzieci, dla których zajęcia taekwon-do stanowią ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu, uczą samodyscypliny i pozwalają rozładować emocje. Udział w tych zajęciach, podobnie jak w warsztatach fotograficznych czy w kursie samoobrony, jest dla mieszkańców gminy całkowicie bezpłatny.

313131

Kolonie profilaktyczno-terapeutyczne
Każdego roku Gmina Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla ok. 80 dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Zadanie to zlecane jest parafiom ze Świerklan i Jankowic, które przy współpracy z pedagogami szkolnymi i przedstawicielami lokalnego środowiska rekrutują grupy uczestników.
W programie letniego wypoczynku są wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe i wiele innych atrakcji, jak również realizowany jest program profilaktyczny mający na celu nauczenie dzieci właściwych postaw i ukazanie im zagrożeń wynikających ze stosowania używek. Uczestnicy kolonii każdorazowo mają zagwarantowaną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opiekę medyczną.

5412

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.