Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Gminny program rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR W.0050.84.2022 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

Zmiana Zarządzenia nr W.0050.13.2019 z dnia 10.01.2019 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świerklany

Nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany


Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór uzupełniający skład członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji
i ustalenia jego regulaminu.
2. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.

3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.

W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.
4. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.
5. Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 06 grudnia 2019r. do dnia 20 grudnia 2019 r .

6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY SKŁAD-ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór uzupełniający skład członków Komitetu Rewitalizacji”.
2) bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.

Formularze zgłoszeniowe- deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia
7. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany.
Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.
8.Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:
1)na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
2)na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.


Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.
Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

SKŁAD KOMITETU

 1. Anna Kula-Piecha - przedstawiciel Rady Gminy Świerklany;
 2. Urszula Kasparek - przedstawiciel Rady Gminy Świerklany;
 3. Eugenia Sierny-Opioł - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Świerklany;
 4. Adam Zobek- przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Świerklany ;
 5. Grażyna Dudka - przedstawiciel mieszkańców Gminy Świerklany;
 6. Sebastian Nowrot- przedstawiciel mieszkańców Gminy Świerklany;
 7. Elżbieta Ciupek - przedstawiciel Urzędu Gminy Świerklany;

II nabór uzupełający członków do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Świerklany

Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu.
Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:

 

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.

W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.

Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 21 grudnia 2018 do dnia 04 stycznia 2019 roku.


Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.


Formularze zgłoszeniowe- deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:

 • na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

 

1. Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr 298/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu.
2. Komitet Rewitalizacji Gminy Świerklany jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) z organami gminy. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Wójta Gminy Świerklany. Członkowie Komitetu Rewitalizacji wyrażają opinie, stanowiska oraz rekomendują rozwiązania w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji.
3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 8 do 10 członków, w tym:

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowej,
 • nie więcej niż 1 osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorcy,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami mieszkańców gminy,

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też:

 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Urzędu Gminy Świerklany,
 • nie więcej niż 2 osoby będące przedstawicielami Rady Gminy Świerklany.

W przypadku większej liczby kandydatów-kandydatek na członków w Komitecie Rewitalizacji, niż wskazanych powyżej, zostanie przeprowadzone losowania, przy obecności zgłoszonych kandydatów/kandydatek.

4. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2017-2025, którego ostatnim elementem będzie opracowanie Raportu z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.


5. Wolny nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 03 grudnia do dnia 17 grudnia 2018 roku.


6. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie go w kopercie opisanej: ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI w jeden z wybranych sposobów:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Świerklany.

Formularze zgłoszeniowe-deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), niż na wzorze załączonym do ogłoszenia bądź po upływie wyznaczonego terminu podanego w pkt.5 ogłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Świerklany. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.


8. Szczegółowe informacje dot. naboru zamieszczono:

 • na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklany;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany www.swierklany.pl;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany w zakładce Gminny Program Rewitalizacji;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY


W SPRAWIE ZASAD POWOŁANIA KOMITETEU REWITALIZACJI I USTALENIA JEGO REGULAMINU

W dniach od 13 lipca do 13 sierpnia 2018 roku prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zzasad powołania Komitete Rewitalizacji i ustaleniu jego regulaminu.


Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne trwają od 19.01.2018 r. do 17.02.2018 r. i będą prowadzone w następującej formie:
1. zbieranie uwag w postaci elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć:
drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Świerklany,
ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice
drogą elektroniczną na adres: rip.an@swierklany.pl lub projekty@swierklany.pl
bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, Jankowice.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017, poz. 1023),
w szczególności z terenu sołectwa Jankowice.

Wójt Gminy Świerklany ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”. Konsultacje te będą prowadzone w dniach 30.08.2017 r. – 28.09.2017 r., w następujących formach:

1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag - do 28.09.2017 roku.
Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu - Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, drogą elektroniczną na adres: projekty@swierklany.pl lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, Jankowice.

2. Organizacji spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:

 • I spotkanie: 14.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach, przy ulicy Kościelnej 18.
 • II spotkanie: 21.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach, przy ulicy Kościelnej 18.

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023), w szczególności z terenu sołectwa Jankowice.


 

Pliki do pobrania:

Załącznik II - mapka
Format: png, 6.51 MB
Załącznik III - fomularz zgłaszania uwag
Format: docx, 1.02 MB
Załącznik I - diagnoza
Format: pdf, 4.02 MB
Projekt GPR Świerklany
Format: pdf, 4.15 MB
Formularz zgłaszania uwag
Format: docx, 896.67 kB
Uzasadnienie do uchwały
Format: pdf, 189.08 kB
Projekt uchwały
Format: pdf, 197.37 kB
Obwieszczenie
Format: pdf, 204.9 kB
Zarządzenie konsultacje
Format: pdf, 416.58 kB
Formularz zgłaszania uwag
Format: doc, 32.5 kB
Diagnoza Gmina Świerklany
Format: pdf, 3.89 MB
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych
Format: doc, 16.5 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.